Jump to content

konkursi


lisa
 Share

Recommended Posts

 • 3 weeks later...
 • Replies 271
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Za studente

 

KLUB STUDENATA TEHNIKE

 

i

 

KLUB MLADIH ARHITEKATA

 

 

 

raspisuju studentski anonimni

 

KONKURS

 

za uredjenje enterijera Kluba Studenata Tehnike

 

 

 

Predmet konkursa je izrada projekta enterijera Kluba Studenata Tehnike i enterijera prilaznog hodnika.

 

 

 

Konkurs je studentski.Pravo ucesca na konkursu imaju svi studenti odgovarajucih fakulteta. Kod autorskih timova najmanje jedan clan mora biti student arhitekture.

 

 

 

Konkurs pocinje da tece od 8.4.2005. godine, a predaja radova je 25.5.2005.godine.

 

ZIRI KONKURSA

 

- prof.arh. Zoran Lazovic, Sef Katedre za arhitektonsko i urbanisticko projektovanje AF, predsednik Zirija

 

- doc.arh. Ivan Raskovic

 

- str.saradnik arh. Igor Rajkovic

 

- stud.arh. Marina Grgic, predstavnik KMA, student prodekan AF

 

- aps.arh. Milos Zivkovic, predstavnik KMA

 

- aps.arh. Slobodan Stankovic, predsednik Izvrsnog odbora KST, predstavnik KST

 

- stud.gradj.Aleksandar Stoiljkovic, clan Izvrsnog odbora KST, predstavnik KST

 

 

 

NAGRADE

 

Bez ogranicenja o broju prispelih radova , Ziri ce doodeliti sledece nagrade u neto iznosu:

 

 

 

PRVA NAGRADA......................... 30.000 dinara

 

DRUGA NAGRADA........................ 20.000 dinara

 

TRECA NAGRADA.........................10.000 dinara

 

 

 

Konkursni materijal ucesnici konkursa mogu podici ili naruciti kod: Kluba Mladih Arhitekata, Arhitektonski Fakultet , Bulevar Kralja Aleksandra 73 uz uplatu iznosa od 300 dinara na ziro racun Delta banke broj : 160-117673-40

 

Kluba Studenata Tehnike sa naznakom “ za konkurs”

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 7 months later...

EXPEDITIO poziva sve zainteresovane da uzmu učešće u izradi foto-izložbe primjera dobrih i loših ambijanata u Crnoj Gori pod nazivom

GLEDAJ OKO SEBE – RAZMIŠLJAJ O PROSTORU!

Pošaljite nam fotografije vaših ličnih doživljaja dobrih i loših prostora u Crnoj Gori.

 

Preporuke za motive na fotografijama:

gradska, prigradska, seoska ili prirodna sredina u Crnoj Gori

Izabrani ambijent može da čini kombinacija slijedećih elemenata: grupacije kuća, zgrade, ulica, priroda, trg, raskrsnica, park, igralište, ljudi ..

nije poželjno slati fotografije enterijera

 

Za foto-izložbu je potrebno poslati 2 fotografije: jedan primjer dobrog i jedan primjer lošeg ambijanta u Crnoj Gori.

Uz svaku fotografiju potrebno je poslati kratko tekstualno obrazloženje (odvojeno za dobre i loše primjere) ime i prezime autora i kontakt podatke.

 

Fotografije možete slati:

- u elektronskom obliku, u razoluciji najmanje 1600x1200, na e-mail adresu expeditio2@cg.yu sa naznakom “za foto-izložbu” ili

- razvijene fotografije, minimalnih dimenzija 10x15cm, poštom na adresu

EXPEDITIO, Post. Fah 85, 85330 Kotor

 

Sve pristigle fotografije biće postavljene u foto-galeriji na web sajtu www.prostor.cg.yu

U aprilu 2006. godine, biće organizovana izložba najuspješnijih radova u Podgorici. Ukoliko bude veliki broj prijavljenih radova komisija (žiri) će odabrati najuspješnije.

Izabrane fotografije će biti upotrijebljene i kao motivi za kalendar za 2007 godinu

GLEDAJ OKO SEBE – RAZMIŠLJAJ O PROSTORU i publikovane u katalogu izložbe.

 

Svi učesnici koji budu poslali fotografije, dobiće kao nagrade:

majicu ili šolju sa znakom kampanje

blok sa znakom kampanje

naknadno, na izložbi ili nakon izložbe, katalog i kalendar sa izabranim radovima

 

Nagrade će se moći podići u kancelariji EXPEDITIO, Škaljari (zgrada Šćekića), Kotor

ili kod nevladinih organizacija koje su partneri i saradnici u kampanji:

 

 Natura, Kolašin, Gen. Anđelića 6

(Mikan Medenica) / 081 860 040, 069 074 766, natura@cg.yu

 Društvo arhitekata Nikšića, Nikšić

(Nebojša Adžić) / 069 041 611, 083 251 247, lisina@cg.yu , d.a.nk@cg.yu

 Napredak, Gornja Lastva, Tivat

(Vesna Nikolić) / 069 277 292, 083 251 247, nikol@cg.yu

 Klub arhitekata – Herceg Novi

(Jasmina Konjević) / 067 517 527, 088 346 413, arhijas@cg.yu

 Za druga, Petrovac

(Djordje Gregović) / 069 499 349, 086 461 220, komunica@cg.yu

 Društvo prijatelja Durmitora, Žabljak

(Miloš Stanić) / 067 80 90 94, 089 361 820, drupridur@cg.yu

 Kao i u Podgorici u prostorijama Educo Centra, Trg Bećir Bega Osmanagića 20 (kod Sahat kule)

081 625 734, educo@cg.yu

 

 

U kancelariji EXPEDITIO, ili kancelarijama nevladinih organizacija koje su partneri u kampanji, svi učesnici će moći dobiti i promotivni materijal kampanje: poster, brošuru .... Organizator zadržava pravo korišćenja pristiglog materijala za prezentovanje na izložbi, kalendaru i u ostalim promotivnim aktivnostima vezanim za kampanju GLEDAJ OKO SEBE – RAZMIŠLJAJ O PROSTORU!

 

Poziv za učešće u izradi foto-izložbe će biti otvoren do 31. marta 2006. godine.

 

Sve dodatne informacije vezane za foto-izložbu mozete naći na web-sajtu www.prostor.cg.yu ili ih dobiti putem telefona 082 302 520, a po zahtjevu Vam mogu biti proslijeđene faxom ili e-mailom.

 

Učešćem na izradi ove foto-izložbe pomažete razvijanju svijesti o neophodnosti sprječavanja devastacije prostora neadekvatnom i neplanskom gradnjom kao i potrebi čuvanja, unapređenja i stvaranja kvalitetnih prostora u Crnoj Gori.

 

Učešćem na ovoj foto-izložbi uzimate udio u kampanji “GLEDAJ OKO SEBE – RAZMIŠLJAJ O PROSTORU!” koju EXPEDITIO sprovodi u periodu 2005-06 godine pod pokroviteljstvom Evropske agencije za rekonstrukciju. Cilj ove kampanje je smanjenje štetnog uticaja gradnje na kvalitet životne sredine u Crnoj Gori.

 

 

Sve ovo i vise mozete naci na www.prostor.cg.yu

 

Ne znam koliko cete moci da odgovorite na ovaj zadatak, ali posto sam vidjeo da nema previse konkursa, pomislih da postujem ovo :)

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE

u saradnji sa

ZAVODOM ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA

i

DRUŠTVOM ARHITEKATA BEOGRADA

 

 

Raspisuje opšti javni neanonimni

K O N K U R S

za izradu idejnog rešenja rekonstrukcije

ENTERIJERA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

 

 

 

Zadatak konkursa je izrada idejnog rešenja rekonstrukcije enterijera

Narodne Biblioteke Srbije u ukupnoj površini od oko 3000 m2 koje mora

da bude u skladu sa „Rešenjem o utvrðivanju uslova za prerduzimanje

mera tehnièke zaštite i rekonstrukcije objekta NBS izdatim od Zavoda

za zaštitu spomenika kulture grada Beograda" br.060028 od 21.02.2006.

 

Pravo uèešæa na konkursu imaju svi pojedinaèni autori i timovi,

državljani Srbije i Crne Gore, koji imaju licencu Inženjerske komore

Srbije. Konkurs je raspisan u skladu sa odredbom Pravilnika o

konkursima Saveza arhitekata Srbije.

 

Konkurs poèinje da teèe od 06.05.2006.godine, a završava se predajom

radova do 14.06.2006.godine.

 

Za uèesnike konkursa se organizuje obilazak enterijera Biblioteke

dana 12.05.2006.godine od 10,00 èasova kada æe uèesnicima konkursa

predstavnici Raspisivaèa dati dodatna objašnjenja o Programu i

Propozicijama konkursa.

 

Žiri konkursa:

Sreten Ugrièiæ, upravnik Narodne biblioteke Srbije Vesna Injac

Malbasa, zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije

Prof.Dr Naða Kurtoviæ-Foliæ, dipl.ing.arh., nosilac autorskog prava

projektanta NBS

Danica Jovoviæ-Prodanoviæ, dipl.ing.arh., direktor Kulturnog centra

Beograda

Predrag Mišiæ, dipl.ing.arh., predstavnik Zavoda za zaštitu spomenika

kulture Beograda

Prof.Zoran Bulajiæ, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata

Beograda

Ðorðe Mitroviæ, dipl.ing.arh.,predstavnik Društva arhitekata Beograda

 

Nagrade Ukoliko na konkurs pristigne najmanje 6 radova koji

ispunjavaju uslove konkursa dodeliæe se nagrade u neto iznosu:

 

Prva nagrada .......................80.000,00 dinara

Druga nagrada .....................50.000,00 dinara

Treæa nagrada .....................30.000,00 dinara

 

Konkursni materijal se preuzima od 08.05.2006.godine u Društvu

arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7/III, uz uplatu iznosa od 300,00

dinara na žiro raèun Društva arhitekata Beograda broj: 355-1015085-91

i uz naznaku „Konkurs za NBS".

----------------------------------------------------------------------

 

 

Ispravka konkursa za enterijer Narodne biblioteke Srbije

 

NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE

u saradnji sa

ZAVODOM ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA

i

DRUŠTVOM ARHITEKATA BEOGRADA

 

OBJAVLjUJU ISPRAVKU

K O N K U R S A

za izradu idejnog rešenja rekonstrukcije

ENTERIJERA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

 

 

 

Pravo uèešæa na konkursu imaju svi pojedinaèni autori i timovi,

državljani Srbije i Crne Gore, ( nije obavezno posedovanje licence

Inženjerske komore Srbije).

 

Rok predaje konkursnih radova se PRODUŽAVA DO 14.06.2006.godine do

15,00 èasova.

 

Sve ostalo ostaje kako je objavljeno u listu Politika od

22.04.2006.godine.

NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE

u saradnji sa

ZAVODOM ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA

i

DRUŠTVOM ARHITEKATA BEOGRADA

 

OBJAVLjUJU ISPRAVKU

K O N K U R S A

za izradu idejnog rešenja rekonstrukcije

ENTERIJERA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

 

 

Pravo uèešæa na konkursu imaju svi pojedinaèni autori i timovi,

državljani Srbije i Crne Gore, ( nije obavezno posedovanje licence

Inženjerske komore Srbije).

 

Rok predaje konkursnih radova se PRODUŽAVA DO 14.06.2006.godine do

15,00 èasova.

 

Sve ostalo ostaje kako je objavljeno u listu Politika od

22.04.2006.godine.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Poštovanje,

 

Kao što vam je poznato, izašla je nova verzija našeg udarnog proizvoda: Archicad 10.

 

Nova verzija je kao nov početak! Vezano sa tim, jedan od temelja nastupa na našem tržištu je stalna briga za obuku naših postojećih i novih korisnika, te je izdavanje prevoda (osmi po redu!!!) očekivan potez. Ovog puta smo se odlučili za Interactive Training Guide. Pripreme za izdavanje su počele. Priručnik se prevodi, i imamo dva meseca da napravimo kvalitetan prevod. Sa druge strane, svako naše izdanje priručnika za Archicad bilo je, između ostalog, dopunjeno sa prilozima autora sa teritorije koje pokriva hiCAD. Da bi taj cilj postigli, neophodna nam je vaša pomoć.

 

Priloge za priručnik smo grupisali iz područja uspešne primene Archicad-a:

urbanistički projekti

individualni stambeni objekti

poslovni objekti i objekti spektakla

višeporodični stambeni/stambeno-poslovni objekti

industrijski objekti

enterijer

detalji

studentski radovi

 

Prezentacija radova u Priručniku je u koloru, sa nekoliko priloga, sa uobičajenim podacima o autoru i projektu.

Fotografije slati u .tiff formatu, 120 mm x 160 mm u rezoluciji 300 dpi (1417 x 1890 u pixelima)

Crtani prilozi su u .pdf formatu, rezolucije 300 dpi, pripremljeni za štampu na formatu 120 mm x 160 mm.

Priručnik će pratiti i poseban CD, sa izabranim vašim prilozima u elektronskoj formi (sa radovima objavljenih u priručniku)!

 

Kriterijum za objavljivanje rada u Priručniku je pored atraktivnosti priloga i uspešna primena mogućnosti Archicad-a.

Svi autori objavljenih radova će dobiti skroman poklon: Nov Priručnik i Archicad 10 majicu. Uz CD obavezno pošaljite svoju adresu i veličinu majice!

 

Nemojte se ustručavati, često se dešava da niste ni svesni da vaš je prilog, rešenje i otkrovenje za vaše kolege.

Pojedinačno, svako od nas poznaje Archicad, ali zajedno znamo sve o Archicadu!

 

Rok za slanje: 15. juli. 2006.

 

O priručniku:

Naslov originala: Interactive Training Guide

Izdavač: Graphisoft

Format: B5

Obim: 100 strana + prilozi + rečnik + uvod

Tiraž: 1000 kopija

 

Nadam se da ćete naći interesa da pošaljete vaš prilog(e), jer je to jedinstvena i besplatna prilika za promociju vašeg rada!

 

dir. Hajzler Ivan, dipl. mat.

 

hiCAD d.o.o.

21000 Novi Sad

Puškinova 17

www.hiCAD.co.yu

021 63 68 499

063 54 33 78

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

INFINITE STRIP 2006

 

E-823 WELCOME:

ARQUITECTUM, an enterprise dedicated to the organization of architectural contests, is pleased to welcome all architects from around the world to its 2nd Conceptual Contest “INFINITE STRIP 2006”, to take place from July until December of 2006 in our website: http://www.arquitectum.com/concursos/cintainfinita_en.php

 

INTRODUCTION:

ARQUITECTUM has decided in this second conceptual contest to try to contribute via a topic that is not only “informative” but also “formative”, in the sense that it contributes to the discourse of architectural practice as well as offers a specific exercise in modern teaching methodology. It is for this reason that we are pleased to invite all students and recent graduates of architecture throughout the world to participate in the Contest for Ideas “INFINITE STRIP”.

 

The reason ARQUITECTUM sponsors this contest of ideas is to contribute to teaching methodologies in architectural design through practice in projects that can be used as tools to comprehend modern architecture in any Design Workshop in the world.

 

THE INFINITE STRIP METHOD:

The INFINITE STRIP is a method for teaching design that, in comparison with many teaching systems used in contemporary design workshops, takes into account indispensable aspects of Modern Architecture that have been partially or totally forgotten. The method of the “Infinite Strip” tries to rescue basic principles of modern architecture in its “heroic” phase (Mies, Le Cobusier, Terragni) and tries to add a new and contemporary significance.

 

THE PROJECT: “The Habitational Unit”

 

Each contestant will develop a project within the parameters established by the “Infinite Strip” within a Base Structure of 15 levels (90 meters in height) that will be specified by ARQUITECTUM. This element is a vertical variation of the “Habitational Unit” by Le Corbusier (specifically Marseilles) in which the modules that form part of the basic structure are developed independently as inserted “cells.” Each maintains its own “location” at the same time that the complex conforms a “whole” that works as a defined block in and of itself. The project calls for the planning of 14 units of duplex apartments based on the “infinite strip” design method. These units must have a built area of no less than 300 mts2 (300 meters squared) which will be located on each corresponding level.

 

The complete program will be defined by each participant and will form part of the proposal—as well as the evaluation—but must at least include the following basic areas to be considered a housing unit.

 

 

Social spaces: A place to gather

 

Private spaces: Bedrooms, lounges, etc.

 

Service spaces: Spaces for eating as well as multiple restrooms.

 

 

CONDITIONS FOR PARTICIPATION:

 

All students and bachelor’s degrees of architecture from any university in the world may participate.

 

AWARDS:

The awards will be the following:

 

1st PRIZE:

 

A contract to develop digital projects, animations and above all architectural presentations for ARQUIVIRTUAL (www.arquivirtual.com), number one firm for the development of virtual architectural projects in Latin America.

 

“Active Membership” in ARQUITECTUM for all team members in order to enjoy the promotion, diffusion and exhibition of architectural work.

 

Free inscription for a year to all of the “Conceptual Contests” of ARQUITECTUM for all members of the winning team.

 

US $ 200 in specialized architecture books from the bookstore “ARCADIA” (www.arcadiaperu.com)

 

2nd PRIZE:

 

“Active Membership” in ARQUITECTUM for all team members in order to enjoy the promotion, diffusion and exhibition of architectural work.

 

Free inscription for a year to all of the “Concept Contests” of “ARQUITECTUM” for all members of the winning team.

 

US $ 50 in specialized architecture books from the bookstore “ARCADIA” (www.arcadiaperu.com)

 

3rd PRIZE:

 

Library with over 100 3-dimensional construction materials

 

US $ 50 in specialized architecture books from the bookstore “ARCADIA” (www.arcadiaperu.com)

 

AND 9 HONORABLE MENTIONS

 

FEES:

Early Registration: US$75

Late Registration: US$115

 

SUBMISSION REQUIREMENTS:

The participants should send—via Internet—their proposal consisting of one (1) digital image that can be displayed and viewed comfortably within the horizontal format of a computer screen.

 

EXHIBITION AND PUBLICATION:

A virtual exhibit of all the projects presented will be placed on the web page of ARQUITECTUM in November 2006.

 

SCHEDULE:

 

CONTEST ANNOUNCEMENT: July 1,2006

 

CONTEST BEGINS: August 1, 2006

 

WINNERS ANNOUNCED: November 2006

 

ONLINE EXHIBIT: December 2006

 

 

REGISTRATION AND RULES PURCHASING:

The Contest’s web page ( www.arquitectum.com ), from where participants can download for free all the files necessary to participate in the contest (history, photos, theoretical framework, animations, plans) as well as register in the contest, will be operative beginning August 1, 2006.

 

INFORMATION:

For more detailed information, please send a message to the INFINITE STRIP 2006 Contest’s official email address: infinito2006@arquitectum.com

 

Datum održavanja 01.08.2006 12:00 --> 01.11.2006 12:00

Rok za registraciju

Lokacija Lima

Peru

Troskovi

E-mail infinito2006@arquitectum.com

Web URL http://www.arquitectum.com

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Grad Niš,

Gradska opstina Niška Banja i

Drustvo arhitekata Niša

 

Raspisuju pozivni, javni, anonimni I jednostepeni

 

KONKURS

 

Za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje uredjenja centralne zone Niške Banje

 

Predmet konkursa je izrada urbanističko-arhitektonskog rešenja uredjenja centralne zone Niške Banje. Po zadatku konkurs je urbanističko-arhitektonski.

Pravo na konkursu imaju sva pravna I fizička lica stručna za ovu vrstu posla.

Konkurs počinje da teče danom objavljivanja u dnevnoj štampi, a završava predajom radova 05.12.2006. godine.

 

ŽIRI KONKURSA:

Predsednik:

Zoran Vidanović,

predednik GO Niška Banja

Članovi:

Dr. Ljiljana Vasilevska, arh.

Mr. Ivan Redi, arh.

Ivan Rasković, arh.

Branimir Ćirić, arh.

Miodrag Medar, arh.

Aleksandar Ilić, arh.

 

Zamenici članova žirija I izvestioci:

Mr. Aleksandar Keković, arh.

Žarko Klisarević, arh.

 

Sekretar konkursa:

Danica Čemerikić, dipl. Pravnik

 

Nagrade (u bruto iznosu)

I nagrada 480.000,00 din

II nagrada 300.000,00 din

III nagrada 200.000,00 din

Obeštećenja za 3 pozvana učesnika u iznosu od 240.000,00

 

Konkursni elaborat, uz uplatu kotizacije od 1.000,00 dinara, se podiže ili pismeno naručuje do 03.10.2006. godine od društva arhitekata Niša, ul. Generala MIlojka Lešjanina br. 52, 18000 NIš. Uplata se vrši na žiro-račun Saveza inženjersko tehničarskih organizacija Niša (za društvo arhitekata NIša), br. 160-18122-30, uz naznaku: “uplata za konkursni elaborat za uredjenje centralne zone Niške Banje”.

 

Za sve dodatne informacije obratiti se sekretaru konkursa Danici Čeremikić na telefon 018/520-608, od 10 do 13 casova, ili na gore navedenu adresu.

 

 

 

 

 

 

napomena: objavljeno 14.sept. 2006

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

1. Konkurs za nadogradnju zgrade Skupstine opstine H.Novi

 

2. Konkurs za arhitektonsko-urbanisticko resenje uredjenja trga Marsala Tita u H.Novom.

 

Svi koji su zainteresovani vise informacija mogu dobiti na sajtu www.agencijahnovi.cg.yu

 

xia (Oct 5 2006, 19:26):

"Konkursni radovi upućeni poštom takođe neće biti uzeti u razmatranje"!

E svašta! :huh:

 

Candy Guru (Oct 5 2006, 19:59):

Pretpostavljam da ne postoji ni mogucnost da konkursni materijal poshalju poshtom.

Uglavnom, konkurs ce raditi SVE arhitekte u Herceg Novom i okolini :P :lol:

 

jms_uk_2001 (Oct 6 2006, 00:57):

ne , nego moras da pokazes da si stvarno zainteresovan tako sto ces otici tamo da pokupis materijal :D

oni to u danasnje doba, kad se gomila konkursa organizuje preko interneta <_<

stajkowski (Oct 6 2006, 08:32):

Pa poenta ovog konkursa je da ucsce uzme sto manje ljudi i da ucesnici budu iz tog kraja?! Sta ti je fair play?! :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

FOREX

preduzeće za proizvodnju i trgovinu, Beograd

i

DRUŠTVO ARHITEKATA BEOGRADA

 

 

Raspisuju opšti javni i pozivni anonimni

K O N K U R S

za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rešenja poslovnog objekta na uglu ulica Bore Stankovića i Stojana Protića u Beogradu.

 

 

Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička i pravna lica kvalifikovana za ovu vrstu posla na teritoriji Republike Srbije.

Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom o konkursima iz oblasti arhitekture i urbanizma Saveza arhitekata Srbije.

Konkurs počinje da teče danom objavljivanja u dnevnoj štampi a završava se predajom radova do 28.11.2006.godine.

 

Nagrade

 

Prva nagrada ....................................................400.000,00 dinara

2 otkupa od po ..................................................120.000,00 dinara

3 obeštećenja od po .........................................120.000,00 dinara

 

Žiri konkursa:

Vuk Đurović , dipl.ing.arh., predstavnik investitora

Željko Sertić, predstavnik investitora

Branka Tmušić-Stojanović, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda

Nebojša Minjević, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda

Aleksandru Vuja, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda

 

Konkursni materijal se podiže u Društvu arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7/III,od 10.10.2006., uz uplatu iznosa od 1.000,00 dinara na račun broj: 355-1015085-91, Društvo arhitekata Beograda sa naznakom «konkurs za poslovni objekat na Vračarskom platou».

 

Direkcija za građevinsko zemljište grada Beograda

Mali kolektiv – ETB doo

i

Društvo arhitekata Beograda

Društvo urbanista Beograda

 

 

Raspisuju javni i pozivni anonimni

K O N K U R S

za idejno arhitektonsko urbanističko rešenje prostora Terazijske terase

(od Terazija do ul. Kraljice Natalije), sa anketnim urbanističkim rešenjem poteza od Terazijske terase prema Savskom amfiteatru

(od ul. Kraljice Natalije ka Karađorđevoj ulici).

 

 

 

Predmet i cilj konkursa

 

Predmet konkursa je prostor Terazijske terase, u granicama datim u grafičkom prilogu.

 

Cilj konkursa je definisanje javnog prostora Terazijske Terase.

 

Zadatak konkursa je izrada idejnog arhitektonsko urbanističkog rešenja prostora Terazijske terase, sa elementima parternog uređenja prostora (obuhvata zonu Terazije- ul. Kraljice Natalije) i anketnog urbanističkog rešenja koje će definisati karakter kontakta prospekta Terazijske terase i Savskog amfiteatra – (obuhvata zonu od ul. Kraljice Natalije ka Karađorđevoj ulici).

 

Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom o sprovodjenju konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma Saveza arhitekata Srbije i Pravilnikom Društva urbanista Beograda o sprovodjenju konkursa .

 

Pravo učešća na konkursu imaju svi članovi strukovnih organizacija arhitekata i urbanista Republike Srbije, kao i autori po pozivu. Konkurs počinje da teče od dana objavljivanja u štampi (14.10.2006.) a konkursni radovi se predaju do 14.12.2006.godine.

 

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa dodeliće se sledeće nagrade u neto iznosu:

1. Prva nagrada …………650.000,00dinara

2. Druga nagrada ………350.000,00dinara

3. Treća nagrada ………..200.000,00dinara

4. 2 otkupa od po ……….150.000,00dinara

5. 3 obeštećenja od po ….150.000,00dinara

 

ŽIRI KONKURSA:

- mr. Bojan Kovačević,dipl.ing.arh., predstavnik DAB-a, predsednik Žirija

i članovi :

- Jelena Radivojević, dipl.ing.arh., predstavnik Direkcije za gradsko građevinsko zemljište

- Svetlana Ivančević, dipl.ing.arh., predstavnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

- Marjana Strugar, dipl.ing.arh., predstavnik Sekretarijata za urbanizam

- Dragan Praštalo, predstavnik investitora - Đorđe Nedeljković, dipl.ing.arh., predstavnik investitora

- dr Vlada A. Milić, dipl.ing.arh., predstavnik DUB-a

 

Konkursni materijal učesnici konkursa mogu podići ili naručiti od 17.10.2006.kod: Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7, uz uplatu iznosa od 1.500,00 dinara na račun broj: 355-1015085-91 Društvo arhitekata Beograda sa naznakom „konkurs za Terazijsku terasu “.

 

Na konkursu mogu učestvovati samo oni autori koji su zvanično podigli originalni konkursni materijal.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • 1 month later...

raspisan je i studentski konkurs za ISOVER. konkursni materijal se može podići u biblioteci arhitektonskog fakulteta ako vas šalterski radnici prije toga ne progutaju! nesto vise o konkursu...

 

ISOVER i ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

sa zadovoljstvom objavljuju jubilarni 5. međunarodni konkurs

Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i Saint-Gobain ISOVER Srbija

 

na temu: Multikonforna porodična kuća

 

Konkurs je deo međunarodnog projekta kompanije Saint-Gobain ISOVER nastao 2002. godine u Beogradu i ove godine okuplja studente 14 zemalja.

 

Osim studenata Arhitektokskog fakulteta u Beogradu, ove godine na konkursu učestvuju i studenti: Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Estonije, Letonije, Litvanije, Mađarske, Makedonije, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Ukrajine i Hrvatske.

 

Najboljih 5 projekata {tri nagrađena i dva pohvaljena) učestvovaće u drugom krugu žiriranja, nakon čega će biti proglašeni konačni pobednici na konkursu.

 

Konkursni elaborat sa svim neophodnim detaljima može se podići u biblioteci Arhitektonskog fakulteta od 30.11.2006. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA IMAJU SVI STUDENTI (I APSOLVENTI) ARHITEKTONSKOG FAKULTETA U BEOGRADU.

 

Internacionalni žiri sastavljen od predstavnika Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i ISOVERA oceniće prispele radove i dodeliti tri nagrade - jednogodišnje stipendije i dve pohvale u zbirnom iznosu od 300.000,00 dinara.

 

30. novembar 2006.: Podizanje konkursnih elabarata u biblioteci AF

 

19. januar 2007,; Završetak roka za prijavu

 

30. marta 2007.: predaja radova

 

Aprila 2007.: Žiriranje i izbor nagrađenih radova

 

Izložba nagrađenih radova na sajmu građevinarstva 2007.

 

14. do 16. maja FINALE MEĐUNARODNOG KONKURSA U BEOGRADU

Link to comment
Share on other sites

OPŠTINA KRUŠEVAC, Kruševac

u saradnji sa

Savezom arhitekata Srbije

Udruženjem urbanista Srbije

i Društvom arhitekata Kruševca

 

 

raspisuje opšti javni i anonimni

K O N K U R S

Za programsko urbanističko-arhitektonsko rešenje prostora „Trg Kosturnica“ ( Rasinski trg ) u Kruševcu .

 

 

 

Predmet konkursa je izrada programsko urbanističkog-arhitektonskog rešenja dela šireg centra grada „Trg Kosturnica“ ( Rasinski trg ) između ulica Dositejeve, Luke Ivanovića (Ćirila i Metodija) , Nova Kosovska i Radomira Jakovljevića ( Nikole Tesle), sa idejnim rešenjem izabranih sadržaja i celina.

 

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica sa teritorije Srbije članovi strukovnih organizacija i arhitekata i urbanista.

 

Konkurs se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o konkursima Saveza arhitekata Srbije i Udruženja urbanista Srbije.

 

Konkurs počinje da teče od dana objavljivanja u dnevnoj štampi a rok predaje radova je na Sretenje (15.02.2007.).

 

Ukoliko do raspisom utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji ispunjavaju uslove konkursa dodeliće se sledeće

 

NAGRADE ( u neto iznosu ):

 

PRVA NAGRADA ................................400.000,00 dinara

DRUGA NAGRADA ..............................240.000,00 dinara

TREĆA NAGRADA ..............................120.000,00 dinara

2 OTKUPA od po ...................................80.000,00 dinara

 

ŽIRI KONKURSA:

 

-Zvonko Marković, dipl.inž.arh., glavni arhitekta Oštine Kruševac, predsednik Žirija

i članovi:

- akademik prof.Branislav Mitrović, dipl.inž.arh., predstavnik Saveza arhitekata Srbije

- docent Vladimir Lojanica, dipl.inž.arh., predstavnik Saveza arhitekata Srbije

- Milan Miljević, dipl.inž.arh., predstavnik Udruženja urbanista Srbije

- Branimir Ćirić, dipl.inž.arh., predstavnik Udruženja urbanista Srbije

- Stanislav Mića Alekić, dipl.inž.hort., predstavnik Opštine Kruševac

- Dragan Rašković, dipl.politikolog, predstavnik Opštine Kruševac

 

Konkursne podloge se podižu od 14.12.2006.godine u Savezu arhitekata Srbije, Beograd, Kneza Miloša 7, uz uplatu iznosa od 1.000,00 dinara na račun Društva arhitekata Beograda broj: 355-1015085-91, sa naznakom „konkurs za Trg Kosturnica“.

 

Konkursne podloge se mogu podizati i u Opštini Kruševac.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Arhitektonski Konkurs u Novom Sadu - Muzej Savremene Likovne Umetnosti

 

Raspisivač konkursa: Društvo arhitekata Novog Sada (DaNS),

Novi Sad, Svetozara Miletića br. 20

Investitor: Muzej savremene umetnosti Vojvodine,

Novi Sad, Jevrejska br. 21

Sekreterijat konkursa: Društvo arhitekata Novog Sada

Ljubica Milović, d.i.a., sekretar konkursa

Novi Sad, Svetozara Miletića 20

Tel/Fax: 021 423 485

E-mail: ljubicns@sbb.co.yu, dans@eunet.yu

 

STUDENTSKI ON – LINE KONKURS

ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKO REŠENJE ZGRADE

MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE U NOVOM SADU

 

I PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonsko – urbanističkog rešenja kompleksa Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu.

Kompleks se sastoji od objekta/objekata muzeja (površine 8.500 – 9.500 m2), prilaznog platoa, parking prostora i muzejskog parka sa Parkom skulptura. Lokacija predviđena za kompleks muzeja se nalazi na levoj obali Dunava, između gradskog kupališta „Štrand“ i studentskih domova.

U okviru idejnog arhitektonsko – urbanističkog rešenja kompleksa muzeja, potrebno je definisati:

 fizičku strukturu i organizaciju prostora, u okviru zadate namene;

 idejno arhitektonsko rešenje objekta muzeja i pratećih sadržaja;

 parterno i hortikulturno uređenje slobodnog prostora;

 funkcionalno, vizuelno i ambijentalno uklapanje kompleksa muzeja u okruženje.

 

II ZADATAK KONKURSA

Konkurs se raspisuje s ciljem da se istraže stavovi nove generacije arhitekata o ulozi, značenju i značaju muzeja u eri masovnih medija (u procesu transformacije iz „skladišta“ preko „mašine“ u „dinamičnu mrežu kulturalnih politika artikulacije i deartikulacije javnog prostora, javnih epistema i kolektivnih i individualnih identifikacija sa umetnošću u sinhronijskom i daijahronijskom smislu“ ).

 

III TIP KONKURSA I PRAVO UČEŠĆA

Konkurs je jednostepeni otvoreni međunarodni regionalni konkurs za studente.

Pravo učešća na on–line konkursu za idejno arhitektonsko – urbanističko rešenje zgrade Muzeja savremene umetnosti Vojvodine imaju svi studenti arhitekture, diplomci i postdiplomci, pojedinačno ili timski, iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Grčke, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Austrije, Slovačke i Češke (regija definisana kulturnim, istorijskim i profesionalnim vezama).

Konkurs nije anoniman. Projekti učesnika se postavljaju na sajtu Muzeja. O rejtingu projekta odlučiće posetioci sajta, glasanjem.

 

IV ZVANIČAN JEZIK KONKURSA

Zvaničan jezik konkursa je engleski.

 

V DINAMIKA KONKURSNIH AKTIVNOSTI

Rok za podizanje konkursnih podloga............................................... 20. februar 2007.

Slanje radova..........................................................................

..... 20. februar - 4. april 2007.

Zaključivanje glasanja........................................................................ 20. april 2007.

Objavljivanje rezultata konkursa......................................................... 25. april 2007.

Izložba odabranih projekata............................................................... 11. maj 2007.

Projekti koji se, po zaključenju glasanja, budu najbolje kotirali, biće izloženi na javnoj izložbi, zajedno sa radovima učesnika na „Konkursu za idejno arhitektonsko – urbanističko rešenje zgrade Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom sadu“.

 

1. Registracija učesnika i podizanje konkursnih podloga

Registracija učesnika se obavlja preko sajta Muzeja savremene umetnosti Vojvosine, www.msluns.org.yu.

Kotizacija za učešće na konkursu, u iznosu od 20 € uplaćuje se na tekući račun Muzeja savreme umetnosti Vojvodine. Kotizacija se na vraća.

 

Broj računa:

54110-978-111-Devizni racun Republike Srbije-RS- Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu.

Iban kod za EUR: CS73908005411097811127

 

Novac od kotizacije biće iskorišćen za pripremu projekata za izložbu, tj. za štampanje plakata.

 

2. Podloge za konkurs

Podloge za konkurs se mogu podići na sajtu Muzeja, www.msluns.org.yu.

Podloge za konkurs sadrže:

 Konkursne uslove

- Predmet konkursa

- Istorijsko razvojni kontekst i način korišćenja danas

- Urbanistički uslovi za izgradnju i uređenje kompleksa

 Grafičke priloge

- Plan grada sa označenim lokalitetom

- Katastarska podloga (1:1000)

- Situacija (1:500)

- Šira situacija (1:2500)

- Orto – foto snimak (1:2500)

- Izvod iz važeće planske dokumentacije (1:1000)

- Plan infrastrukture (1:1000)

- Prikaz pozicija s kojih su snimane fotografije lokaliteta (1:1000)

 Fotografije lokaliteta

 Elaborat za izradu arhitektonsko – urbanističkog projekta zgrade Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu (izradio Muzej savremene umetnosti)

 

3. Sadržaj konkursnih radova

Svaki učesnik treba da prezentuje projekat na tri vertikalno orijentisana plakata formata 100x70cm, tj. treba da pošalje tri dokumenta JPG formata, CMYK color mode, rezolucija 100dpi, dimenzija 100x70cm, vertikalno orijentisana na e-mail administratora konkursa: msuvns@google.com .

Učesnici konkursa treba da, u okviru konkursnih radova, dostave sledeće grafičke priloge:

- situacija (1:500);

- osnove svih etaža, izgledi i preseci;

- šematski prikaz funkcionalnih zona;

- tri trodimenzionalna prikaza kompleksa muzeja.

Grafički prilozi treba da budu propraćeni tekstualnim obrazloženjem.

Na svakom plakatu treba da bude naznačeno puno ime i zemlja porekla autora.

Za sav tekst na plakatima (potpis, tekstualna obrazloženja) treba koristiti font Arial Narrow.

 

Predsednik Društva arhitekata Novog Sada

Lazar Kuzmanov, d.i.a.

 

braknur (Jan 22 2007, 23:41):

Uuu da u 100 dpi-a ce izaci bas gotivni plakati i jos kada pocnu studenti da im salju fajlove, ocekujte svasta...produzetke rokova zbog preopterecenja itd..., a rok je za pohvalu. Citavih mesec dana...

Koje su nagrade ???...

 

Mene bas interesuje...samo sto sam skoro diplomirao.

pljuga :( ?

 

„dinamičnu mrežu kulturalnih politika artikulacije i deartikulacije javnog prostora, javnih epistema i kolektivnih i individualnih identifikacija sa umetnošću u sinhronijskom i daijahronijskom smislu“
:puke:

 

xia (Jan 22 2007, 23:42):

Dosta simpatično ograničavanje učesnika.

 

Na "pravom" konkursu mogu da učestvuju samo licencirane arhitekte. Znači ništa "mlade nade", pune entuzijazma i kreativne tek diplomirane arhitekture. A studentima je obezbeđeno učešće na "online" konkursu gde čak nema ni nagrada, nego treba da budu zahvalni što će najbolji rad u ovoj kategoriji biti okačen na izložbi zajedno sa "velikima". :blink:

 

U svojoj dugogodišnjoj praksi na ovom polju još nisam naletela na ovako nešto, al ajde dobro, videćemo kakve će rezultate dobiti.

 

Vidimo se na konkursu. ;)

 

braknur (Jan 22 2007, 23:55):

Vidimo se na konkursu. ;)

A kako ti mozes? :(

 

...aha.. postdiplomac

 

Albatros (Jan 23 2007, 12:26):

Da rezimiramo:

 • studenti uplate 20e

  Novac od kotizacije biće iskorišćen za pripremu projekata za izložbu, tj. za štampanje plakata.
 • dobiju podloge on-line

  troškovi organizatora za sada 0e

 • pošalju konkurs on-line

  besplatan e-mail nalog na google-u, troškovi organizatora za sada 0e

 • glasanje se obavlja on-line

  dakle, nema žirija, troškovi ogranizatora za sada 0e

 • prvonagrađeni dobije štampu i izlaganje

  štampa prvih 5 radova, ukupno troškovi organizatora 150e

Zar nisu mogli da se otvore i za koju nagradicu? <_<

 

Ali dobro, ko voli nek izvoli, uostalom 20e je za nas i ovako (malo) manje nego troškovi štampe i slanja za NS... A tema je intresantna...

 

pailhead (Jan 23 2007, 16:13):

„dinamičnu mrežu kulturalnih politika artikulacije i deartikulacije javnog prostora, javnih epistema i kolektivnih i individualnih identifikacija sa umetnošću u sinhronijskom i daijahronijskom smislu“
:huh:
Link to comment
Share on other sites

ArchiCAD 10 obuka

januar / februar 2007.

 

Beograd - Niš - Novi Sad

 

 

Instruktori / Mesto / Start:

Srđan Redžić, dia / Beograd, Škola računara Omega / 29. januar 2007.

Tomislav Jović, dia / Niš, Centar za regionalni razvoj / 05. febraur 2007.

Žolt Ivanovič, dia / Novi Sad, Srednja Građevinska škola / 10. februar 2007.

 

 

Broj učesnika: 10

Računarska oprema: 10 + 1 umreženih računara, video bim

Softverska oprema: studentska verzija AC 10

Predznanje: Poznavanje Windows okruženja

Cena i plaćanje: 190 Eura gotovinom ili preko žiro računa

Popusti: za grupu studenata i zaposlene u istom kolektivu

U ceni je: Priručnik Interaktivni vodič kroz ArchiCAD 10, Certificate Graphisofta

Rok prijavljivanja: Do popune

Napomena: Obuka će se održati bez obzira na broj slušalaca !!!

 

Beograd:

Start: 29. januar 2007.

Završetak: 26. februar 2007.

Dani: ponedeljak, sreda, petak

Vreme: 18:50 – 20:20

 

Prijavljivanje:

Škola računara Omega

11000 Beograd

Džordža Vašingtona 12

tel/fax. 011 30 34 353

e-mail: info@omega.edu.yu

 

Niš:

Start: 05. februar 2007.

Završetak: 26. februar 2007.

Dani: ponedeljak – petak

Vreme: 18:00 – 21:00

Mesto: Centar za regionalni razvoj, pored opštine Madiana

 

Prijavljivanje:

Tomislav Jović

tel. 063 80 90 514

e-mail: tomajovic@gmail.com

 

Novi Sad:

Start: 10. februar 2007.

Završetak: 24. februar 2007.

Dani i vreme: ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak: 19:40 – 21:10

subota: 09:00 – 13.00 i 14:00 – 16:30

 

Prijavljivanje:

hiCAD - Distributer Graphisofta

21000 Novi Sad, Puškinova 17

tel/fax. 021 63 68 499

e-mail: hicad@sbb.co.yu

 

 

Prijavite se odmah, broj mesta je ograničen !!!

www.hicad.co.yu

Link to comment
Share on other sites

Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Društvo urbanista Beograda

Društvo arhitekata Beograda

 

Raspisuju opšti javni i anonimni

Konkurs za ANKETNO PROGRAMSKO URBANISTIÈKO ARHITEKTONSKO REŠENJE

Blokova 25 i 26 u Novom Beogradu

 

Zadatak konkursa je da se analizom potencijala lokacije napravi

atraktivna i pristupaèna zona savremenog izgleda centralne gradske

zone Novog Beograda.

Pravo uèešæa na konkurs imaju urbanisti i arhitekti sa teritorije

Srbije, kao i drugih zemalja.

Konkurs je raspisan u skladu sa u skladu sa Pravilnikom DUB-a o

sprovodjenju konkursa u oblasti urbanistièko-arhitektonskog

stvaralaštva i Pravilnikom SAS-a o sprovoðenju konkursa u oblasti

urbanistièko-arhitektonskog stvaralaštva.

Konkurs poèinje da teèe od dana objavljivanja u dnevnom listu

Politika (03.02.2007.godine), a završava se predajom radova

18.04.2007. godine.

 

 

NAGRADE

 

Prvonagradjeno rešenje ................ 800 000,00 dinara

Drugonagradjeno rešenje .............. 500 000,00 dinara

Treæenagradjeno rešenje .............. 300 000,00 dinara

Tri otkupljena rešenja svako po ..... 100 000, 00 dinara

 

 

ŽIRI KONKURSA

 

Èlanovi žirija:

1. Željko Ožegoviæ, dipl. oec, predsednik Opštine Novi Beograd,

predsednik žirija

2. Djordje Bobiæ, dia, Glavni arhitekta grada

3. Stevan Miæiæ, dia, predsednik Planske komisije Skupštine

grada Beograda

4. Slobodanka Prekajski, dia, predstavnik Direkcija za

gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda

5. Marijana Strugar, dia, predstavnik Sekretarijata za urbanizam

6. Antonije Antiæ, dia, direktor Urbanistièkog zavoda Beograda

7. Milana Joèiæ, dia, direktor Zavoda za zaštitu spomenika

kulture grada Beograda

8. Prof.Dr Zoran Nikeziæ, dia,predstavnik Društva urbanista

Beograda

9. Prof. Dr Vlandan Djokiæ dia, predstavnik Društva urbanista

Beograda

10. Prof. Darko Marušiæ, predstavnik Društva arhitekata Beograda

11. Prof. Branislav Stojanoviæ, dia, predstavnik Društva

arhitekata Beograda

 

 

Konkursne podloge se podižu od 06.02.2007.godine, u prostorijama

Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7, uz uplatu od 2000,00 din

na raèun DAB-a, broj: 355-1015085-91, sa naznakom "Konkursne podloge

za blokove 25 I 26."

 

 

Više o KONKURSU saznajte na adresi www.dub.org.yu/konkursi.html

 

 

Ajd pa ko ne može da radi MSU, nek radi ovo, interesantno je. A i predaja je nešto posle predaje za MSU tako može da se desi da će ga malo ljudi raditi. :D

Link to comment
Share on other sites

MSU produzen do 1.06.07.

 

On the first jury session, the Competition Jury has made a decision to

 

extend the dead-line for submittion of the competition entries.

 

The new Competition Schedule is:

Dead-line for registration and download of Competition Documents 1st of March

Dead-line for sending in the questions 1st of March

Dead-line for sending written answers 8th of March

Dead-line for submitting the entries 1st of June

Technical Committee session 2nd - 15th of June

Jury session 22nd - 24th of June

Announcment of the results 27th of June

Exhibition of competition entries 1st - 15th of Jul

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Konkurs za idejno enterijersko - dizajnersko riješenje osnovne turističke jedinice

 

 

 

 

 

Raspisivac konkursa: A.D. JADRANSKI SAJAM

85310 Budva, Trg Slobode 5

Tel. +381 86 410 400, 452 205, 456 410 Fax. +381 86 452 132

E-mail: jadranskisajam@cg.yu

Saradnja i koordinacija: UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET

81000 Podgorica, Cetinjski put b.b.

A.D. JADRANSKI SAJAM Budva, u okviru programa 31. Sajama namještaja, opreme za

hotelijerstvo, ugostiteljstvo, domacinstva, poslovne prostore i unutrašnju dekoraciju,

koji se održava u periodu od 28. marta do 1. aprila, 2007. godine u Budvi, raspisuje:

KONKURS

ZA IDEJNO ENTERIJERSKO-DIZAJNERSKO RIJEŠENJE

OSNOVNE TURISTICKE JEDINICE

"HOTELSKE DVOKREVETNE SOBE"

A. PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je izrada idejnog enterijersko-dizajnerskog riješenja osnovne turisticke

jedinice, hotelske dvokrevetne sobe, nivoa kvaliteta 4 zvjezdice, a prema kategorizaciji

Ministarstva turizma Republike Crne Gore. Prostor osnovne turisticke jedinice cine:

predprostor, kupatilo, soba i terasa. Na osnovu priložene šematsko-arhitektonske podloge,

kreirati idejno riješenje, u okviru koga definisati: Obradu podova, obradu plafona, obradu

zidova, obradu vratnih i prozorskih otvora, projektovanu ugradenu i mobilnu opremu, serijsku

ugradenu i mobilnu opremu, tekstilnu obradu prostora, likovnu obradu prostora, sistem opšteg

i posebnog osvjetljenja, kupatilsko-toaletnu galanteriju.

B. STILSKE MOGUCNOSTI

Idejno enterijersko-dizajnersko riješenje, osnovne turisticke jedinice, moguce je kreirati i

prezentirati u više specificnih pravaca:

Prema savremenim stilskim karakteristikama.

Prema klasicnim, evropskim stilskim karakteristikama (romanika, gotika, renesansa,

barok, neoklasicizam).

Prema etnografsko-etnološkim, autohtonim karakteristikama primorskog i planinskog

podneblja Crne Gore.

C. ZADATAK KONKURSA

Konkurs se raspisuje sa ciljem da se dode do specificnog i najoptimalnijeg enterijerskodizajnerskog

riješenja osnovne turisticke jedinice, odnosno hotelske dvokrevetne sobe, na

osnovu kojeg bi se nastavio rad na realizaciji sa proizvodacima namještaja i opreme, te

potencijalnim investitorima.

D. TIP KONKURSA I PRAVO UCEŠCA

Konkurs je anoniman i javan. Pravo ucešca na konkursu imaju strucna lica, pojedinacno ili

timski iz: Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije.

E. ŽIRI KONKURSA

1. Slobodan SLOVINIC, dipl arh, presjednik žirija

2. Doc. dr Goran RADOVIC, dipl ing arh, clan žirija

3. Mr. Sonja RADOVIC-JELOVAC, dipl ing arh, clan žirija

4. Milena NILEVIC, dipl ing arh, clan žirija

5. Slobodan MITROVIC, dipl ing arh, clan žirija

Teodora GARDAŠEVIC, dipl pravnik, sekretar žirija

F. SADRŽAJ KONKURSNOG ELABORATA

Graficki prilozi:

1. Osnova namještaja i opreme sa oznakama i kratkim uputima (1:50)

2. Osnova poda sa oznakama i kratkim uputima (1:50)

3. Osnova plafona sa oznakama i kratkim uputima (1:50)

4. Izgledi zidova sa oznakama i kratkim uputima (1:25)

5. Detalji: ležaj, king ležaj, fotelja-pomocni ležaj, parapetno uzglavlje, nocni ormaric,

klubski sto, zidno ogledalo, niska servisna linija (sto za prtljag, toaletni sto, radni sto,

vitrina, fiokar, mini bar, mini sef), garderobni plakar, (1:10 i 1:5).

6. Perspektivni, koloritni prikaz sobe (2 priloga).

7. Foto-prikaz tipizirane opreme za sobu, kupatilo i terasu (do dvije mini table).

Tekstualni prilozi:

1. Tehnicko obrazloženje idejnog riješenja (font "Times New Romen" siz 12, do dva lista

A4, vertikalno povezana). Svi graficki i tekstualni prilozi moraju biti prikazani na

horizontalnim listovima formata A3 i kaširani na tvrdoj lepenci u vidu mini tabli. U

gornjem desnom uglu naznaciti "šifru", a u donjem desnom uglu numeraciju priloga

(font "Times New Romen" siz 14 Bold).

Ostali prilozi:

1. Kompletan elaborat mora biti prezentiran i dostavljen na CD-ROM-u, format JPG.

2. U zatvorenoj bijoloj koverti sa napisom "Autor šifre", priložiti: Ime i prezime autora,

adresu, broj telefona, e-mail, broj racuna i naziv banke.

3. U zatvorenoj bijeloj koverti sa napisom "Izjava autora", priložiti: Potpisanu izjavu da

je projekat originalno autorsko djelo.

4. U zatvorenoj bijeloj koverti sa napisom "Adresa za povracaj" priložiti: Adresu na

koju raspisivac može povrati radove.

G. NACIN I DINAMIKA KONKURSNIH AKTIVNOSTI

Raspisivac konkursa je tekst konkursa sa šematskom grafickom podlogom, prezentirao u

crnogorskim listovima: "Vijesti" i "Pobjeda". U koordinaciji sa Arhitektonskim fakultetom,

konkursni materijal proslijeden je: Arhitektonskim fakultetima, Fakultetima primijenjenih

umjetnosti, Savezima arhitekata, Društvima arhitekata, Udruženjima primijenjenih umjetnika

i dizajnera, u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Makedoniji.

Ucesnici konkursa moraju radove dostaviti najkasnije do 23. marta 2007. godine do 12 h, na

adresu raspisivaca konkursa. Radovi koji su poslati poštom moraju imati poštanski pecat sa

datumom i vremenom predaje, kao i ime i prezime pošaljioca (ne autora), sa punom adresom.

Rezultati konkursa bice saopšteni, 28. marta, 2007. godine, na dan otvaranja 31. Sajama

namještaja, opreme za hotelijerstvo, ugostiteljstvo, domacinstva, poslovne prostore i

unutrašnju dekoraciju. Raspisivac konkursa ce u Modernoj galeriji u Budvi prirediti izložbu

nagradenih radova, a organizovace susret autora sa proizvodacima namještaja i oprema za

hotelijerstvo, ugostiteljstvo, poslovne prostore, domacinstva i unutrašnju dekoraciju.

H. NAGRADE

Prva nagrada.........................................................................

......................1.700,oo EUR

Druga nagrada.........................................................................

...................1.300,oo EUR

Treca nagrada.........................................................................

....................1.000,oo EUR

I. AUTORSKA PRAVA

Autori nagradenih i otkupljenih idejnih riješenja, zadržavaju sva autorska prava, a saradnja na

mogucoj daljoj razradi projektne dokumentacije, direktno ce biti regulisana u neposrednom

dogovoru sa raspisivacem konkursa, potencijalnim izvodacima i investitorima.

 

 

BogdanR (Feb 19 2007, 16:59):

Lep konkurs.. I solidne nagrade, sa obzirom na velicinu projekta.

 

braknur (Feb 20 2007, 14:13):

Na osnovu priložene šematsko-arhitektonske podloge, kreirati idejno riješenje

Raspisivac konkursa: A.D. JADRANSKI SAJAM

Jel je to nesto sto se nalazi na adriafair.cg.yu...

Prava shema..nema sta

Da li to znaci da se ne treba pridrzavati nikakvih dimenzija...posto ih nisu ni dali (osim visine prostorije), vec se samo pridrzavati oblika i funkcije koje su shematski prikazali ?

 

LePr (Feb 25 2007, 19:49):

Zanima me da mi neko pojasni sta treba da znace sledece tacke u konkursu.

 

5...

 

Detalji: ležaj, king ležaj, fotelja-pomocni ležaj, parapetno uzglavlje, nocni ormaric, klubski sto, zidno ogledalo,

niska servisna linija (sto za prtljag, toaletni sto, radni sto, vitrina, fiokar, mini bar, mini sef),

garderobni plakar, (1:10 i 1:5).

 

 

DA LI TREBA DA SE URADE DETALJI SVIH NAVEDENIH ELEMENATA NAMESTAJA, SA SVIM MOGUCIM PROPOZICIJAMA I DETALJIMA TIPA VEZA, KACENJA ITD.

 

 

7. Foto-prikaz tipizirane opreme za sobu, kupatilo i terasu (do dvije mini table).

 

STA SE POD OVIM PODRAZUMEVA?

 

 

Tekstualni prilozi:

1. Tehnicko obrazloženje idejnog riješenja (font "Times New Romen" siz 12, do dva lista A4, vertikalno povezana).

 

STA SE SVE PODRAZUMEVA POD TEHNICKIM OBRAZLOZENJEM IDEJNOG RESENJA?

 

lady_s (Feb 26 2007, 00:56):

Da li je neko slucajno uzeo da radi KONKURS

ZA IDEJNO ENTERIJERSKO-DIZAJNERSKO RIJEŠENJE

OSNOVNE TURISTIČKE JEDINICE

"HOTELSKE DVOKREVETNE SOBE" ???

Ako jeste, da li zna u kojoj je razmeri ona osnova ili neke mere da da.. ili da gledamo u pasulj?

Crnogorci, volim ih...

 

lisa (Mar 2 2007, 16:29):

Pa ljudi imate mail i telefon, pa pitajte sve sto Vam nije jasno!!!

 

Ako niko nece ili ne zna da odgovori, onda nemojte ni da radite konkurs.

Link to comment
Share on other sites

KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO REŠENjE POSLOVNOG OBJEKTA PORESKE UPRAVE, REGIONALNOG CENTRA NOVI SAD

 

KARAKTER KONKURSA

 

Prema učesnicima konkurs je republički. (Autori učesnici sa teritorije Republike Srbije).

Po vrsti konkurs je opšti, javni.

Prema zadatku konkurs je projektni.

Po obliku konkurs je jednostepeni.

Prema načinu i predaji rada konkurs je anonimni.

 

ZADATAK KONKURSA

 

Zadatak konkursa je izrada Idejnog arhitektonskog rešenja poslovne zgrade Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog centra Novi Sad, na lokaciji koja se nalazi na uglu ulica Banović Strahinje i Narodnog fronta u Novom Sadu, u granicama datim u konkursnim uslovima.

 

KONKURSNI USLOVI

 

Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom o konkursima u oblasti arhitekture i urbanizma (tekst Pravilnika je sastavni deo konkursnih uslova)

Pravo učešća na konkursu imaju svi članovi strukovnih organizacija arhitekata sa teritorije Republike Srbije

 

PREUZIMANjE PROGRAMA I PODLOGA

 

Konkursni program i konkursne podloge učesnici Konkursa mogu preuzeti i naručiti u Društvu arhitekata Novog Sada (DaNS), Novi Sad, Svetozara Miletića br. 20 uz potvrdu o uplati iznosa od 2.000,00 dinara na žiro račun Društva arhitekata Novog Sada

 

340-2197-32 Erste bank, Novi Sad, sa naznakom "za konkurs".

 

Na konkursu mogu učestvovati samo oni autori koji su zvanično podigli originalne podloge. Rok za registraciju i preuzimanje podloga za konkurs je 02. mart 2007. godine.

 

NAČIN DOSTAVLjANjA KONKURSNOG RADA – PREDAJA RADA

 

Učesnici konkursa će svoje radove, pod šifrom i u zapečaćenom omotu sa naznakom "Konkurs za poslovni objekat Poreske uprave" dostaviti najkasnije do 16. aprila 2007. godine do 17 časova neposredno na adresu:

Društvo arhitekata Novog Sada 21000 Novi Sad, ul Svetozara Miletića br. 20

 

Konkursni radovi koji ne budu ispunili konkursne uslove neće se uzeti u razmatranje.

 

ROKOVI

 

Konkurs počinje da teče od 10. februara 2007. godine

 

Učesnici mogu postavljati pitanja u vezi sa ovim konkursom najkasnije do 02.marta.2007. Postavljena pitanja slati na adresu raspisivača Društva arhitekata Novog Sada, ul Svetozara Miletića 20 ili na faks 021 423 485 ili na e-mail dans@eunet.yu .

Odgovor Žirija na postavljena pitanja Raspisivač će poslati svim učesnicima najkasnije do 09.03.2007. godine.

 

Krajnji rok za predaju radova je 16. aprila 2007. god. do 17 časova.

 

Rok završetka rada žirija je 27. aprila 2007. godine.

 

NAGRADE I OTKUPI

 

Investitor je za ovaj konkurs predvideo sledeće nagrade i otkupe u neto iznosima i to:

 

I NAGRADA.........................................................................

..............500.000,00 dinara

II NAGRADA.........................................................................

..............250.000,00 dinara

III NAGRADA.........................................................................

..............125.000,00 dinara

Dva otkupa po 62.500,00......................................................................1

25.000,00 dinara

 

ŽIRI

 

koji ocenjuje radove, na osnovu raspisa Konkursa, Pravilnika o konkursima, opšte priznatih pravila struke, i svog ličnog profesionalnog ubeđenja, čine:

 

Predsednik Žirija

1. Zoran Radoman dipl. ek., Direktor Regionalnog centra Novi Sad

 

Potpredsednik Žirija

2. Prof. Darko Marušić, dipl.inž.arh., predstavnik SAS-a

 

Stručni članovi Žirija:

3. Prof. Dušan Krstić, dipl.inž.arh., predstavnik DaNS-a

4. Milan Marić, dipl.inž.arh., predstavnik DaNS-a

5. mr Nemanja Radusinović, dipl.inž.arh., predstavnik DaNS-a

6. Radomir Bogojević, dipl.inž.arh. predstavnik investitora

7. Lazar Kuzmanov, dipl.inž.arh. predstavnik DaNS-a

 

STRUČNI IZVESTIOCI

 

Za stručne izvestioce na konkursu određeni su:

1. Ana Petrović, dipl.inž.arh

2. Nevena Marinoski, dipl.inž.arh.

3. Zorica Marinkov, dipl.inž.arh.

 

SEKRETAR KONKURSA

 

Milica Vlaov Tešić, dipl.inž.arh.

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u prostorijama Društva arhitekata Novog Sada u ulici Svetozara Miletića br. 20, u Novom Sadu, na telefon 021 423 485, na e-mail: dans@eunet.yu ili na sajtu Društva arhitekata Novog Sada (www. dans.org.yu)

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Interesantan konkurs u Kini. Koliko vidim dostupan i studentima. Malo internacionalne borbe nije na odmet.

Traje do 30. marta'07.

 

We invite all creative teams/individuals worldwide to design a 50m2, 10m high, 500m3 space. It should provide external open space, guarantee a flexible workspace, and a private living environment.

Over two hundred 500M3 units will combine to form the GBD Art District Phase 1 Architecture Competition project.

The design calls on everyone, and the design is for everyone.

Welcome to take part in the creation of GBD and design the future of China.

 

Prize

 

total prize money is ¥250, 000

Gold: 1 winner ¥150, 000

Silver: 1 winner ¥50, 000

Bronze: 5 winners ¥10, 000 RMB/Person

 

Vise info na www.artgbd.com

Link to comment
Share on other sites

Svim studentima arhitekture Bgd univerziteta:

 

Imate veoma zainmljiv konkurs,koji je raspisao Sava Centar, za idejna resenja raznih njegovih segmenata.

Nagrade su 60, 30 i 20 hiljada dinara.

 

Ako Vas zanima uzmite u SC-u besplatan program i pogledajte poslednju stranu.

 

kontakt 220 66 45 arh. Jasna Vitkovic

 

Podloge se podizu radim danima od 9 d0 16h.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Natječajni ciklus E 9 pod nazivom Sustainable city and new public spaces / Održivi grad i novi javni prostori

 

OPĆENITO O EUROPANU

Udruga Europan Hrvatska je od 1993. članica europske udruge EUROPAN Europe, sa sjedištem u Parizu. Dosadašnje aktivnosti Udruge uglavnom se odnose na realizaciju Europanovih natječaja koji u prosjeku traju po 2 godine. U provedbi natječajnih ciklusa Udruga aktivno surađuje sa gradovima-predstavnicima natječajnih lokacija, članovima međunarodnog stručnog žirija, europskim nacionalnim Europanovim tajništvima i sa centralom u Parizu kao dijelom organizacije odgovornim za koordinaciju provedbe natječaja simultano u svim zemljama sudionicama natječajnog ciklusa.

 

Ciljevi osnivanja udruge, sukladno Statutu:

-sudjelovanje u aktivnostima europske udruge EUROPAN, posebno u međunarodnim natječajima EUROPAN-a-implementaciji nagrađenih radova za lokacije u Hrvatskoj,

-da u okviru međunarodnih aktivnosti Europskog EUROPAN-a djeluje na unapređenju arhitekture, stanovanja i urbanog razvoja u Hrvatskoj i obnovi hrvatskih gradova i naselja i pruža mogućnost arhitektima da izraze svoje ideje.

Svrha i područje djelovanja udruge

organizacija arhitektonskih natječaja EUROPAN-a,

-razvoj i obnova arhitekture naglašavajući ulogu mladih arhitekata da izraze nove ideje u sustavu natječaja EUROPAN-a, primanje natječajnih radova, dodjelu nagrada kao i osmišljenu asistenciju pri realizaciji ideja, koje unapređuju ciljeve Udruge,

-pomaganje mladim arhitektima u poticanju aktivnosti koje bi omogućile realizaciju nagrađenih projekata sukladno ciljevima EUROPAN-a u Hrvatskoj i Europi,

-organiziranje manifestacija (izložbe, seminari, tribine, prezentacije i sl.) i izdavanje publikacija koje propagiraju i pomažu Povelju EUROPAN-a,

-sudjelovanje u obnovi hrvatskih gradova i naselja

(iz Članka 8. Statuta Udruge od 08.06.2004.)

 

● članice međunarodne organizacije EUROPAN Europe

Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Hrvatska, Njemačka, Irska, Italija, Latvija, Mađarska, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija

 

● sudionici u natječaju

:: mladi arhitekti iz Europe do 40 godina starosti

:: preporuka je stvaranje kombiniranih timova sastavljenih od arhitekata, prostornih i krajobraznih planera, umjetnika, građevinara i sl.

:: associates, co-authors / koautori

:: team leader, author / autor

:: contributors / suradnici

:: promjene u sastavu autorskog tima moraju se evidentirati u prijavnom obrascu na Web starnici EUROPANa Europe – autor / team leader ne može se mijenjati

 

● procedura

:: otvorena je Web stranica www.Europan-europe.com

:: svaki autor / team leader mora ispuniti elektronski obrazac koji se nalazi na Web stranici. Zatim je potrebno platiti iznos od 100,00 € - ova uplata omogućuje dobivanje kompletnih natječajnih podloga. Za natjecatelje iz Hrvatske, kao i za zemlje Albaniju, Bjelorusiju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Estoniju, Mađarsku, Latviju, Litvaniju, Makedoniju, Moldaviju, Poljsku, Češku, Jugoslaviju, Rumunjsku, Rusiju, Slovačku, Ukrajinu, kotizacija za podizanje podloga iznosi 50,00 € .

:: ako je uplata ispravna, predstavnik autorskog tima / autor, dobiva potvrdu o uplati. Zatim dobiva login / zaporku i password / korisničko ime koji mu omogućuju pristup obrascu za čitav autorski tim i dobivanje natječajne podloge.

:: obrazac autorskog tima sadrži podatke o njemu i ne može se mijenjati nakon 31. svibnja 2007., osim u slučaju promjene adrese, telefona, fax-a ili e-maila. Ovaj obrazac se mora u oblliku ispisa na papiru priložiti zapečaćenoj omotnici, zajedno sa preslikama osobnih iskaznica i diploma autora i koautora.

:: moguće je natječajne podloge dobiti i na Cd romu, za što je potreban poseban zahtjev putem Web stranice. CD se dobiva od nacionalnog sekretarijata i cijena mu je 5,00 €.

:: svi autor i/ili timovi mogu se prijaviti sudjelovanje na više lokacija, pod uvjetom da su one u različitim zemljama.

:: projekti moraju biti na jeziku zemlje gdje je lokacija ili na engleskom.

 

LOKACIJE U HRVATSKOJ

 

Opatija – Slatina

 

Opatija je jedna od najpoznatijih hrvatskih turističkih destinacija i nalazi se u neposrednom susjedstvu najveće hrvatske i značajne srednjoevropske luke Rijeke u samom vrhu Kvarnerskog zaljeva. Korijeni organiziranog opatijskog turizma sežu u sredinu 19. stoljeća a prvi hotel (Kvarner) izgrađen je i otvoren još 1884. godine. Opatija ne može biti takmac prijestolnicama tkzv. masovnog turizma ( npr. Hvar, Brač ili Poreču);ali istovremeno može biti neprikosnoveni lider kontinuiranog 12-mjesečnog turizma oplemenjenog kvalitetno kroz godišnja doba disperziranim kulturnim, znanstvenim i zabavnim manifestacijama i njihovim pratećim programima na otvorenom i zatvorenom.

 

Projekt uređenja trga Slatina jedan je od razvojnih gradskih programa prostorno-planskom dokumentacijom grada Opatije definiranih kao Gradski projekti..

 

Razlog nedostatka trga u urbanoj matrici današnje Opatije leži dijelom i u specifičnosti kulturno-povijesnog nasljeđu grada koji se razvijao donekle i u konfliktu srednjeevropske tipologije i morfologije klasične ville 19. stoljeća; i mediteranskog podneblja koje je stoljećima njegovalo tradiciju značajno umanjenog grida i mjerila, ali ujedno veće gustoće te stupnja isprepletenosti javnih i zajedničkih sadržaja. Problem nedostatka trga očituje se, među ostalim, i u prebacivanju dijela uobičajenih javnih sadržaja (igrališta, suvenirnice, manji ugostiteljski objekti) sa posve poddimenzioniranog prostora Slatine na obližnju javnu gradsku plažu. Prostor manjeg parka sa fontanom zapravo je sadržaj koji treba funkcionalno i oblikovno nadgraditi te predvidjeti njegovu daljnju ekstenziju prema sjeveru sve do hotela Opatija.

 

Postojeću pumpnu stanicu kao i stajalište mjesnog i međugradskog autobusnog prometa obvezno treba dislocirati u neke druge, primjerenije i lakše dostupnije gradske djelove.

 

Cilj rješenja Trga na Slatini je formiranje prvenstveno pješačkog trga namijenjenog najrazličitijim programima (šetnja, odmor, rekreacija, druženje, izložbe, predstave, manifestacije, te drugi kulturni i javni programi na otvorenom, posmične pozornice...) koji se artikuliraju najčešće ‘bezvolumenskim’ ili skulpturalnim rješenjima ,primjerenim datom prostoru, zajedno s odgovarajućim hortikulturnim uređenjem, primjerenim parternim uređenjem s mogućnošću planiranja građevina paviljonskog tipa.

 

Zagreb - Savica-sjever

 

Zagreb se približava veličini milijunskog grada formirajući svoj urbani areal na dva načina: pogušćivanjem unutar postojećeg zoninga grada (land use-a) I “razlijevanjem” tkiva grada po svom prirodnom okolišu.

Ovo je jedna od zona pogušćenja grada uz prirodni okoliš (rukavci Save) gdje je već generalnim planom predviđen značajan javni prostor (park uz vodenu površinu) i multifunkcionalnost.

Atraktivnost područja i različitost urbanih događanja se potencira blizinom Radničke ceste – ulice koja se izgradnjom novog mosta preko Save i vezama s aerodromom i obilaznicom transformira iz industrijske ulice u novi potez visokog urbaniteta

Kako se odnositi prema javnom prostoru - kako provesti prijelaz između privatnog i javnog prostora? Kako učiniti javni prostor platformom za različite i promjenjive namjene su europanova pitanja na koja se očekuje odgovor upravo na ovoj lokaciji.

 

Savica Sjever je planirana nova urbana četvrt na istočnoj periferiji Zagreba. Šira zona (novoplanirano gradsko područje) site-a je jedan od dijelova grada između bivše industrijske zone na istoku i rubnih zona stambene izgradnje. Danas je to uglavnom neizgrađeno područje, gdje se dobar dio površine koristi kao poljoprivredna površina, a dio zauzima bespravna gradnja.

Generalni urbanistički plan grada Zagreba to područje definira kao zonu različitih sadržaja (M – mješovita namjena) kompatibilnih stanovanju i predpostavlja izradu detaljnog urbanističkog plana, koji će odrediti detaljne parametre i tipologije gradnje

 

Na zadanoj površini se očekuje izgradnja niskih kuća veće gustoće.

Uža zona uključuje jednu sekciju obale, javnog green-a, stanovanja i drugih sadržaja u kontaktu.

Rezultati natječaja bi se koristili kao pilot projekt za izradu detaljnog plana čitavog područja i realizacije na lokaciji.

 

RASPORED DOGAĐANJA NATJEČAJA EUROPAN 9

 

Pokretanje europske web stranice sa temom, pravilima, podacima o nacionalnim Europanovim strukturama te sintetskim datotekama o lokacijama za ciklus E9

Ponedjeljak, 5. veljače 2007.

Zadnji dan za prijavu

Četvrtak, 31. svibnja 2007.

Posjet lokacijama

Vrijeme posjeta dogovoreno sa lokalnim i nacionalnim službenicima bit će objavljeni na web stranici lokacije.

Nacionalni izvještaj o lokacijama bit će dostupan na webu najkasnije tri tjedna nakon posljednjeg posjeta lokaciji.

Pitanja o lokaciji putem internetskog foruma

Zadnji dan za postavljanje upita o lokacijama

Petak, 6. travnja 2007.

Zadnji dan za skupne odgovore o lokacijama

Petak, 20. travnja 2007.

Pitanja o pravilima putem internetskog foruma

Zadnji dan za postavljanje pitanja o pravilima

Petak, 18. svibnja 2007.

Zadnji dan za skupne odgovore o pravilima

Petak, 25. svibnja 2007.

Predaja radova

Zadnji dan za predaju ili slanje radova:

Četvrtak, 28. lipnja 2007.

Zadnji dan za prihvaćanje radova poslanih do 28. lipnja poštom ili kurirskim službama:

Ponedjeljak, 23. srpnja 2007.

Selekcija:

Prvi krug zasjedanja nacionalnih žirija:

Rujan-listopad 2007.

Komparativna analiza na europskom nivou radova izabranih u prvom krugu žiriranja, slijedi Forum gradova i žirija:

Studeni 2007.

Konačni izbor od strane nacionalnih žirija:

Prosinac 2007.-siječanj 2008.

Rezultati

Objava rezultata:

Petak, 18. siječnja 2008.

Europski Forum rezultata:

Svibanj/lipanj 2008.

 

Nagrade

prva nagrada 12.000,00 €, druga nagrada 6.000,00 €

 

www.europan.hr

www.europan-europe.com

EUROPAN Hrvatska

c/o Ministarstvo zaštite okoliša,

prostornog uređenja i graditeljstva

Republike Austrije 20

10 000 Zagreb – HR

tel. 00385-1-3782 129; 00385-1- 6101 852

fax. 00385-1-3782 155

radnim danom od 9:00 do 16:00

europan-hrvatska@zg.t-com.hr

http://www.europan.hr/

Link to comment
Share on other sites

Konkurs za studente arhitekture na BU:

 

 

________________________________________________________________________

 

 

Sa željom da kreiramo viziju novih arhitektonskih mogućnosti objekta JP SAVA CENTAR,

kao sastavni deo razvojne strategije preduzeća upućujemo

 

JAVNI POZIV

Za učešće na konkursu za idejno rešenje enterijera ili eksterijera SAVA CENTRA

 

TEMA:

SAVA CENTAR - Međunarodni kongresni, kulturni i poslovni centar za budućnost.

 

OSNOVNI ZADATAK:

Idejna rešenja novih enterijerskih i eksterijerskih mogućnosti SAVA CENTRA,

intervencija na postojećem objektu, vizija novih kapaciteta i prostornih mogućnosti objekta.

 

Mogući okviri realizacije idejnih rešenja:

20.000,00 dinara

- Art kafe - enterijer

- Centar bar – enterijer

- Paviljon u Atrijumu SAVA CENTRA (Bašta SC-a)

- Medija centar

- Svečani ulaz A – fontana

- Svečani ulaz B

- Ostalo

* Napomena: Prijava na konkurs podrazumeva jedno rešenje za jednu od

odabranih tema - zadataka ili neku novu ideju, temu po slobodnom izboru.

 

Opšti uslovi:

Konkurs je anoniman.

Na konkursu mogu učestvovati studenti završnih godina arh. fakulteta i apsolventi (dokaz-indeks)

 

Obavezni prilozi:

- tekstualno obrazloženje

- osnove 1:100

- preseci 1:100

- izgledi 1:100

- 3D model

- ostali dodatni prilozi i rešenja pogodna za javnu izložbenu prezentaciju rada (forme: štampani formati,

multimedijalna prezentacija, instalacija i sl.).

 

Dostava radova i rokovi:

Radove dostaviti u zatvorenom omotu sa šifrom na prednjoj strani.

Sve priloge označiti šifrom u donjem desnom uglu.

U posebnoj koverti, sa šifrom na prednjoj strani dostaviti ime i prezime autora, adresu i kontakt.

Koverat staviti u omom zajedno sa radovima.

 

Rok za dostavljanje radova je 8. аpril 2007. godine.

Konkurs poinje danom objavljivanja. Radove dostaviti na adresu: JP Sava Centar, Milentija Popović 9, sa naznakom ''studentski konkurs za Sava Centar''.

Svi radovi će biti izloženi u prostoru JP Sava Centar u dogovoru sa autorima.

Žiri JP Sava Centar će odabrati tri najuspešnija idejna rešenje i dodeliti nagrade:

 

I nagrada – 60.000,00 dinara

II nagrada – 30.000,00 dinara

III nagrada – 20.000,00 dinara

 

Informacije o konkursu: Telefon za sve dodatne informacije i priloge 220 66 45, arh. Jasna

Vitković. Podloge se mogu podići u JP Sava Centar (tel: 220 66 45) radnim danom od 9 do 16 h.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share


×
×
 • Create New...