Jump to content

Br@nkoR

Članovi
 • Posts

  74
 • Joined

 • Last visited

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Previous Fields

 • Ime i prezime
  banned

Br@nkoR's Achievements

Contributor

Contributor (5/14)

 • First Post
 • Collaborator
 • One Year In
 • One Month Later
 • Week One Done

Recent Badges

0

Reputation

 1. npr. preg_match("/EUR\s+\d\s+([\d,]+)\s+([\d,]+)\s+([\d,]+)/", $html, $eur); array_shift($eur);
 2. Wordpress je, a tema izmenjena: http://themeforest.net/item/vierra-respons...s-theme/5992155
 3. Da. Nikada ne veruj podacima koji dolaze za korisničke strane i uvek proveravaj da li su to podaci koje očekuješ. U ovom primeru obrati pažnju na $_SERVER["PHP_SELF"] koji je podložan XSS napadu.
 4. Ne znam da li su ovako provalili, ali ovde imaš problem sa: http://www.securephpwiki.com/index.php/Email_Injection
 5. https://web.archive.org/web/20070112141831/...php-paginacija/
 6. Nisam gledao ceo kod, problem ti verovatno stvaraju custom fontovi (@font-face) koji se učitaju posle JavaScript-a, pogledaj https://github.com/typekit/webfontloader i event active kako bi tvoje js fukcije izvršio pošto se fontovi učitaju. Kod mene se isto dešava i kod FF-a, ali samo prvu put, kada se stranica ponovo učita (refresh) problem nestaje jer su fontovi keširani.
 7. http://www.w3.org/TR/html4/struct/global.html#h-7.5.2
 8. Problem je u tome što ti je promenljiva $ds globalna, pa dolazi do sukoba ova dva koda, dodaj var ispred istih, ili nešto npr. na brzinu: (function($) { $.fn.vip88Slideshow = function( interval ) { var $ds = $(this); $ds.hide().eq(0).show(); setInterval( function() { $ds.filter(':visible').fadeOut( function(){ var $div = $(this).next('div'); if ( $div.length == 0 ) { $ds.eq(0).fadeIn(); } else { $div.fadeIn(); } }); }, interval); return this; } }(jQuery)); $( function(){ $('#prvi div').vip88Slideshow(10000); $('#drugi div').vip88Slideshow(2000); });
 9. var r = 9; var P = Math.pow(r, 2) * Math.PI; alert(P);
 10. Umesto: var dateDatum = data.datum; stavi: var dateDatum = data.Blog[i].datum;
 11. 1. Ne razumem pitanje. Iz kog formata konvertuješ, dakle koju vrednost ima promenljiva dateDatum odnosno data.datum? Zašto promenljivu parseDate ponovo prosleđuješ Date objektu? 2. Ono što mi prvo pada na pamet je da prođeš kroz sve članove JSON objekta i izvučeš sve jedinstvene datume, smestiš ih u neki niz, i na osnovu njih radiš paginaciju, a u globalnoj promenljivoj umesto datuma pamtiš index tog datuma u nizu, i isti uvećavati/smanjivati prilikom klika na strelice. Drugi način, pomoću rekurzivne funkcije, gde ćeš prilikom klika na strelice uvećavati/smanjivati trenutni datum za jedan dan, ukoliko se ne pronađe nijedan član u JSON objektu sa tim datumom ponovo pozivati tu funkciju sa uvećanom/smanjenom vrednošću trenutnog datuma, sve dokle ne pronađe članove sa tim datumom, ali tu je potrebno poznavati početnu i krajnju vrednost datuma, kako ne bi funkcija upala u beskonačnu petlju, odnosno znati kada izaći iz rekurzije, čime dolazimo na prvi primer.
 12. Npr. nešto na brzinu: <html> <head> <title>test</title> <script> var data = { "Blog": [ { "datum":"07/09/2012", "naslov":"Naslov 1", "opis":"Opis 1" }, { "datum":"08/09/2012", "naslov":"Naslov 2", "opis":"Opis 2" }, { "datum":"09/09/2012", "naslov":"Naslov 3", "opis":"Opis 3" }, { "datum":"10/09/2012", "naslov":"Naslov 4", "opis":"Opis 4" } ] }; var current = new Date(); function formatCurrentDate() { return ('0' + current.getDate()).slice(-2) + '/' + ('0' + (current.getMonth() + 1)).slice(-2) + '/' + current.getFullYear(); } function getDataByCurrentDate() { var output = []; for(var i in data.Blog) { if(data.Blog[i].datum == formatCurrentDate()) { output.push(data.Blog[i]); } } return output; } function showData(data) { var output = 'No data'; if(data.length > 0) { output = '<ul>'; for(var i in data) { output += '<li><a><h1>' + data[i].naslov + '</h1>' + '<p>' + '<span>' + data[i].datum + '</span> ' + '<span>' + data[i].opis + '</span>' + '</p>' + '</a></li>'; } output += '</ul>'; } document.getElementById('data').innerHTML = output; } function loadData() { var data = getDataByCurrentDate(); showData(data); showCurrentDate(); } function showCurrentDate() { document.getElementById('currentDate').innerHTML = formatCurrentDate(); } window.onload = function() { loadData(); document.getElementById('next').onclick = function() { current.setTime(current.getTime() + 1000*60*60*24); loadData(); return false; } document.getElementById('previous').onclick = function() { current.setTime(current.getTime() - 1000*60*60*24); loadData(); return false; } } </script> </head> <body> <a href="#" id="previous"><</a> <span id="currentDate"></span> <a href="#" id="next">></a> <div id="data"></div> </body> </html>
 13. Postavi primer podataka. Prođeš kroz sve članove (for loop) json objekta i upoređuješ (if else statements) da li je datum u objektu jednak današnjem datumu, ukoliko jeste prikazuješ taj objekat. A za paginaciju, možeš da uradiš tako što ćeš datum za trenutno prikazane podatke staviti u neku globalnu promenljivu, na početku će ta vrednost biti jednaka današnjem datumu, klikom na link naredni pozivaš funkciju u kojoj ćeš tu glob. promenljivu uvećati za jedan dan i generisati listu kao u prvoj rečenici, a za prethodni dan radiš suprotno, umanjuješ za jedan dan i generišeš listu na osnovu promenljive.
 14. Ovo je Duration Možeš pomoću regularnih izraza. Pogledaj npr: https://github.com/dordille/moment-isoduration https://github.com/DamonOehlman/timelord
×
×
 • Create New...