Da li neko ima ideju, ili tačno zna (što je poželjno), koliko se kreće cena za izradu predmera i predračuna radova, (stambeni ojekat)?

Hvala......