Dobrodošli, goste ( Prijava | Registracija )

14 - broj stranica V  < 1 2 3 4 5 > »   
Reply to this topicStart new topic

konkursi

V
lilana
poruka Mar 30 2008, 14:37
Poruka #41
Grupa: Članovi 1
Poruke: 6
Datum reg.: 5-February 08
Lokacija: ni na nebu ni na zemlji
Član broj: 18,896ЈП ,,ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА,, НОВИ САД,
ИНДУСТРИЈА МЕСА ,, МАТИЈЕВИЋ ,,
И
ДРУШТВО АРХИТЕКАТА НОВОГ САДА
РАСПИСУЈУ


КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ИМ ,,МАТИЈЕВИЋ,, И ЈАВНЕ ГАРАЖЕ У НОВОМ САДУ


КАРАКТЕР КОНКУРСА

Према учесницима конкурс је републички.
(Аутори учесници са територије Републике Србије).
По врсти конкурс је oпшти, јавни.
Према задатку конкурс је пројектни.
По облику конкурс је једностепени.
Према начину и предаји рада конкурс је анонимни.

ЗАДАТАК КОНКУРСА

Задатак конкурса је израда Идејног урбанистичко- архитектонског решења пословне зграде Индустрије меса ,,Матијевић“ и Јавне вишеспратне гараже, у блоку окруженог улицама Павла Папа, Јеврејском, Успенском и Шафариковом у Новом Саду, у границама датим у конкурсним условима.

КОНКУРСНИ УСЛОВИ

Конкурс је расписан у складу са Правилником о конкурсима у области архитектуре и урбанизма (текст Правилника је саставни део конкурсних услова)
Право учешћа на конкурсу имају сви чланови струковних организација архитеката са територије Републике Србије

ПРЕУЗИМАЊЕ ПРОГРАМА И ПОДЛОГА

Конкурсни програм и конкурсне подлоге учесници Конкурса могу преузети и наручити у Друштву архитеката Новог Сада (ДаНС), Нови Сад, Светозара Милетића бр. 20 уз потврду о уплати износа од 2.000,00 динара на жиро рачун Друштва архитеката Новог Сада

340-2197-32 Erste bank, Нови Сад, са назнаком "за конкурс".

На конкурсу могу учествовати само они аутори који су званично подигли оригиналне подлоге. Рок за регистрацију и преузимање подлога за конкурс је 31. март 2008. године.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА КОНКУРСНОГ РАДА – ПРЕДАЈА РАДА

Учесници конкурса ће своје радове, под шифром и у запечаћеном омоту са назнаком "Конкурс за урбанистичко-архитеконско решење пословног објекта ИМ,, Матијевић,, и Јавне гараже" доставити најкасније до 08. маја 2008. године до 17 часова непосредно на адресу:
Друштво архитеката Новог Сада
21000 Нови Сад, ул Светозара Милетића бр. 20

Конкурсни радови који не буду испунили конкурсне услове неће се узети у разматрање.

РОКОВИ

Конкурс почиње да тече од 08. марта 2008. године

Учесници могу постављати питања у вези са овим конкурсом најкасније до 31.марта 2008. Постављена питања слати на адресу расписивача Друштва архитеката Новог Сада, ул Светозара Милетића 20 или на факс 021 423 485 или на e-mail dans@eunet.yu .
Одговор Жирија на постављена питања Расписивач ће послати свим учесницима најкасније до 08.априла 2008. године.

Крајњи рок за предају радова је 08. мај 2008. год. до 17 часова.
Рок завршетка рада жирија је 19. мај 2008. године.

НАГРАДЕ И ОТКУПИ

Инвеститор је за овај конкурс предвидео следеће награде и откупе у нето износима и то:

I НАГРАДА..................................................................
.....................600.000,00 динара
II НАГРАДА..................................................................
.....................400.000,00 динара
III НАГРАДА..................................................................
.....................200.000,00 динара
Два откупа по 100.000,00....................................................................20
0.000,00 динара

ЖИРИ

који оцењује радове, на основу расписа Конкурса, Правилника о конкурсима, опште признатих правила струке, и свог личног професионалног убеђења, чине:

Председник Жирија
1. Јован Митровић, дипл.инж.арх.. представник Савеза архитеката Србије

Заменик Председника Жирија
2. Весна Просеница, дипл.инж.арх. Градски архитекта Новог Сада

Стручни чланови Жирија:
3. Владимир Лојаница, дипл.инж.арх. , представник Савеза архитеката Србије
4. Драган Маринчић, дипл.инж.арх. , представник Друштва архитеката Новог Сада
5. Александар Ковјанић, дипл.инж.арх. , представник Друштва архитеката Новог Сада
6. Дарко Полић, дипл.инж.арх. , представник Друштва архитеката Новог Сада
7. Александар Јевђенић, дипл.инж.саобр. , представник ЈП,,Урбанизам,, Завод за урбанизам
8. Милан Барбул, дипл.инж.арх. , представник инвеститора ЈП,,Завод за изградњу града,,
9. Милкица Петржљан, дипл.инж.грађ. , представник инвеститора ИМ ,, Матијевић,,

СТРУЧНИ ИЗВЕСТИОЦИ

За стручне известиоце на конкурсу одређени су:
1. Милена Попов, дипл.инж.арх.
2. Ненад Бодрожић, дипл.инж.арх.

СЕКРЕТАР КОНКУРСА

1. Вања Вукадиновић, дипл.инж.арх.

Све додатне информације се могу добити у просторијама Друштва архитеката Новог Сада у улици Светозара Милетића бр. 20, у Новом Саду, на телефон 021 423 485, на e-mail: dans@eunet.yu или на сајту Друштва архитеката Новог Сада (www. dans.org.yu)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wesna
poruka May 16 2008, 10:38
Poruka #42
Grupa: Članovi
Poruke: 211
Datum reg.: 8-December 06
Član broj: 7,845
JAVNI POZIV ZA IZLAGANjE NA 1. SALONU ARHITEKTURE I URBANIZMA
REPUBLIKE SRPSKE 1997-2007ŽIRI
(po abecednom redu)
prof. Arsić Petar, arhitekta, Beograd
Avdagić Muharem, arhitekta, Banja Luka
mr Gligorijević Žaklina, arhitekta, Beograd
prof. Kalezić Jelisava, arhitekta, Podgorica
Predstavnik SAS-a, arhitekta
Savez arhitekata Republike Srpske
Gundulićeva 78
Banja Luka
Tel: + 387 51 346 150, + 387 65 660 282
e-mail: aars@blic.net
www.sars-bl.com
PROPOZICIJE
o izlaganju na

1. SALONU ARHITEKTURE I URBANIZMA REPUBLIKE SRPSKE 1997-2007

Prvi salon arhitekture i urbanizma Republike Srpske obuhvata arhitektonsko i urbanističko stvaralaštvo, koje je tematski povezano sa prostorom Republike Srpske u periodu 1997-2007 godine. Osnovni cilj Salona je predstavljanje graditeljskog stvaralaštva u obliku idejnih rješenja i realizovanih objekata ili većih prostornih cjelina na teritoriji Republike Srpske, kao i stručnih publikacija, radi promovisanja i unapređenja struke, razmjene različitih iskustava i stvaranja tradicionalne izložbene manifestacije na međunarodnom nivou.

Pravo prijave i izlaganja na Salonu imaju radovi nastali u periodu od 1997. do kraja 2007. godine. Pravo izlaganja radova i učestvovanja na Salonu imaju arhitekte i članovi stručnih organizacija, stručnih udruženja arhitekata i urbanista, a u konkurenciji za nagrade vrednovaće se samo radovi koji se odnose na prostor Republike Srpske. Studentski i konkursni radovi se izlažu van konkurencije za nagrade.

Rok za dostavu prijave radova je 10. juni, a prijava se može obaviti lično ili putem pošte (obične ili elektronske).

Rok za dostavu izložbenih plakata je 30. juni, a dostava se može obaviti lično ili putem pošte: Savez arhitekata Republike Srpske, Banja Luka, ulica Gundulićeva broj 78 (od 11. do 30. juna, radnim danima u vremenu od 10 do 15 časova).

Broj prijavljenih radova nije ograničen.

1. Prijava radova se obavlja lično ili putem pošte sa sljedećom dokumentacijom:

1. popunjen obrazac prijave (preuzeti na www.sars-bl.com)
2. dokaz o uplati kotizacije
3. likovni prilozi o djelu na maksimalno 2 strane A4 formata i u elektronskoj formi na CD-u u formatu slike JPG ili TIFF (rad prikazati sa svim potrebnim elementima koji ilustruju ideju, karakter, kontekst, sagledljivost i čitljivost projekta ili objekta)
4. tekstualno obrazloženje na 1 strani A4 formata, do 400 karaktera u Word-u, pismo: arial- ćirilica, kao i u elektronskoj formi
5. obavezno priložiti kratku radnu biografiju do 300 karaktera u Word-u, pismo:arial-ćirilica

Ova dokumentacija je neophodna radi selekcije radova i izrade kataloga.

2. Izložbeni plakati se šalju po potvrdi prijema prijave prema sljedećim uslovima:

* svako prijavljeno djelo može biti prikazano na maksimalno 2 plakata dimenzija 70 x 100 cm, a potrebno je poslati i plakat u elektronskom obliku na CD-u
* na plakatu treba da stoji: autor, objekat, mjesto i godina u donjem lijevom uglu, izgled panoa i uputstvo možete naći na sajtu Saveza www.sars-bl.com
* rad treba štampati na što je moguće kvalitetnijem papiru, detaljna uputstva na sajtu Saveza www.sars-bl.com
* maketa djela, ako postoji, poželjna je

Kotizacija za učešće na Salonu iznosi:

1. 120 KM (60 EUR) po jednom radu i obezbeđuje izlaganje rada na maks. 2 panoa i 1 katalog
2. za studentske radove 50 KM (25 EUR) po jednom radu i obezbjeđuje izlaganje rada na 1 panou i 1 katalog
3. za kategoriju publikacije od 50 KM (25 EUR) i ostavljaju Savezu jedan primjerak publikacije (knjiga, časopis) i obezbjeđuje izlaganje publikacije i 1 katalog

Uplata kotizacije – rok 10. juni:

1. na žiro račun Saveza arhitekata RS NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka
broj 562-099-80584274-93
2. na devizni račun Saveza arhitekata RS NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka
broj 544300 –11394957

Žiri će dodijeliti VELIKU NAGRADU SALONA, kao i specijalna priznanja po tematskim oblastima - kategorijama.

Datum svečanog otvaranja Salona, proglašenje i uručenje nagrada biće objavljen u roku od 7 dana po zatvaranju konkursa, računajući od 30.06. u dnevnoj štampi i na sajtu Saveza www.sars-bl.com.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_T.A.R.G.A.T_
poruka May 25 2008, 18:58
Poruka #43


Urednik

Grupa: VIP
Poruke: 460
Datum reg.: 11-February 05
Lokacija: London, UK
Član broj: 253[Za poslovni objekat IM "Matijević" i javnu garažu u Novom Sadu]

CITAT
Otvaranje izložbe konkursnih radova za Idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje poslovnog objekta IM "Matijević" i javne garaže u Novom Sadu, održaće se 27. maja 2008.godine u 19h u svecanoj sali SPENS-a u Novom Sadu, Sutjeska 2.


Go to the top of the page
 
+Quote Post
nidzos
poruka Jun 6 2008, 12:10
Poruka #44
Grupa: Članovi
Poruke: 522
Datum reg.: 8-January 07
Lokacija: Under the Bridge
Član broj: 8,358Konkurs za idejno arhitektonsko rešenje za novobeogradski splav
Postavljeno: 30. 05. 2008 u 11:30:48Nedelja arhitekture,DAB,DUB
raspisuju

Opšti javni anonimni anketni
KONKURS
za idejno arhitektonsko rešenje za
NOVOBEOGRADSKI SPLAV


NEDELJA ARHITEKTURE
DRUŠTVO ARHITEKATA BEOGRADA
i
DRUŠTVO URBANISTA BEOGRADA

Raspisuju opšti javni anonimni anketni
K O N K U R S
za idejno arhitektonsko rešenje za
NOVOBEOGRADSKI SPLAV

Pravo učešća na konkursu imaju arhitekte i studenti arhitekture , do 35 godina starosti , pojedinačno ili timski, sa teritorije Republike Srbije.

Predmet konkursa je idejno arhitektonsko rešenje za NOVOBEOGRADSKI SPLAV. Objekat-splav je restoran na vodi, koji ima prvenstveno ugostiteljsku namenu u okviru koje se mogu pojaviti i različite kulturne manifestacije kao izložbe, kamerna pozorišta, modne revije i sl.

Konkurs počinje da teče od dana objavljivanja u štampi (31.05.2008.).

Rok za predaju radova je 27.06.2008.godine do 15,00 časova u Društvu arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7/III .

Nagrade u neto iznosu :

- PRVA NAGRADA ..................................100.000,00 dinara
- DRUGA NAGRADA.................................60.000,00 dinara
- TREĆA NAGRADA .................................40.000,00 dinara
- 3 Otkupa od po ..........................................20.000,00 dinara

Žiri konkursa :

Doc.Mr Milorad Mladenović,dipl.ing.arh.
Irena Konjević, dipl.ing.građ.
Grozdana Šišović, dipl.ing.arh.
Nataša Danilović Hristić,dipl.ing.arh.
Đorđe Stojanović, dipl.ing.arh.

Konkursni materijal učesnici mogu podići ili naručiti kod Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7, uz uplatu iznosa od 500,00 dinara na račun broj: 355-1015085-91 Društvo arhitekata Beograda sa naznakom „konkurs za novobeogradski splav“.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hajzla
poruka Jun 24 2008, 12:28
Poruka #45
Grupa: Članovi 1
Poruke: 69
Datum reg.: 26-April 06
Član broj: 4,369Objavljeni rezultati konkursa: Studija arhitektonsko-urbanističkog rešenja Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu

videti na: http://www.hicad.co.yu/index.php?option=co...id=51&lang=
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_T.A.R.G.A.T_
poruka Aug 31 2008, 13:42
Poruka #46


Urednik

Grupa: VIP
Poruke: 460
Datum reg.: 11-February 05
Lokacija: London, UK
Član broj: 253CITAT
Rezultati konkursa za objekat u ulici Skadarska br. 34 u Beogradu


PRVA NAGRADA

Autorska šifra 10911- radna 17
Autori : Re:A.C.T.
Grozdana Šišović, arh., Tanja Bajić, aps.arh. i Dejan Milanović, arh.

TREĆA NAGRADA

Autorska šifra 23106 – radna 07
Autorski tim – ARHITEKTONSKA AKCIJA
Zorica Šeremet Dovijanić, dia
Stanimir Perišić, dia
Aleksandar Mladenović, dia
Irina Bočvarski, dia
Bojana Mićunović, aps.arh.

TREĆA NAGRADA

Autorska šifra 20905 – radna 08
Autori:
Dejan Miletić, dia i Jelena Miletić, dia

OTKUP

Autorska šifra 20278 – radna 23
Autor: Ana Čarapić, arh.

OTKUP

Autorska šifra 29292 – radna 25
Autori:
Milica Balubdžić, student
Vuk Jakovljević, student
Miroslava Petrović Balubdžić, dipl.ing.arhitekta
Rad je urađen u okviru arhitektonskog biroa LANDARH doo Beograd
Go to the top of the page
 
+Quote Post
milica cobanica
poruka Oct 4 2008, 12:19
Poruka #47
Grupa: Članovi 1
Poruke: 32
Datum reg.: 2-October 08
Lokacija: out of space
Član broj: 24,109KONKURS ZA STUDENTSKI PROJEKAT I TEKSTOVE CASOPISA FORUM


Problem sa ovim konkursom je sto urednistvo casopisa (citaj Misa Mladenovic Ljiljana Blagojevic i drugi prof. faksa) imaju problema sa nabavljanjem sredstava za stampanje casopisa koji bi trebao da izgleda svetski... Tako da ako se uskoro nadje neki dobrocinitelj (citaj nadlezni ministar) izacice i pobednicki radovi u casopisu


Redakcija časopis FORUM Saveza arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda raspisuje konkurs za: 1. Najbolji studentski projekat 2. Najbolji studentski tekst koji će biti objavljeni u časopisu Forum u sledećem ritmu:Rokovi za dostavljanje priloga su:- decembarski broj (1/53): 26. novembar 2008.

- martovski broj (2/54): 26. februar 2008.
- junski broj (3/55): 26. maj 2008.
- septembarski broj (4/56): 26. avgust 2008.
- decembarski broj (5/57): 26. novembar 2008.

Teme projekata i tekstova su sledeće:
1. decembarski broj (1/53): Šta je sledeće?
2. martovski broj (2/54): Arhitektura za tajkuna
3. junski broj (3/55): Pitanje savremenog identiteta
4. septembarski broj (4/56): Intimna arhitektura
5. decembarski broj (5/57): Jeftina arhitektura

Uslovi konkursa

1. Projekat treba da se sastoji od jasnog prikaza koncepta objekta i manjeg tekstualnog opisa projekta sa karakterističnim osnovama, presecima i izgledima, fotografijama i ilustracijama. Celokupan sadržaj treba da stane na dva lista formata A4. Sve grafičke priloge pripremiti kao TIF fajlove u rezoluciji 300 piksela po inču.

2. Tekst treba da bude veličine oko 600 reči, sa jednom do dve manje ilustracije. Celokupan sadržaj treba da stane na jedan list formata A4. Sve grafičke priloge pripremiti kao TIF fajlove u rezoluciji 300 piksela po inču.

Napomena: projekti i tekstovi treba da proizilaze iz nastavnog procesa na fakultetu i ne moraju biti nužno pripremani za konkurs već eventualno dopunjeni i priređeni u odnosu na nastavni materijal.
O izboru projekata i tekstova za objavljivanje odlučuje redakcija nakon pristiglog materijala. Redakcija nije u obavezi da odluči o najboljem projektu i tekstu ukoliko smatra da prilozi ne zadovoljavaju kvalitet izdanja.
Sve priloge dostavljati na CD ili DVD formatu do naznačenog datuma lično u Savez arhitekata Srbije ili poštom na adresu:

Savez arhitekata Srbije
sa napomenom `za studentski konkurs Foruma`
Ul. Kneza Miloša 7a
11000 Beograd

Odlukom o projektima i tekstovima za objavljivanje redakcija će od autora tražiti eventualne dodatne kvalitetne priloge.
Konkurs nije anoniman, a nužno je objaviti ime mentora ili nastavnika pod čijim je mentorstvom rad realizovan, ako je projekat ili tekst realizovan pod mentorstvom.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nikolamatic
poruka Nov 10 2008, 18:12
Poruka #48
Grupa: Članovi
Poruke: 36
Datum reg.: 25-October 06
Lokacija: kako kad
Član broj: 6,975http://flu-cetinje.com/konkurs/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nikolamatic
poruka May 29 2009, 20:45
Poruka #49
Grupa: Članovi
Poruke: 36
Datum reg.: 25-October 06
Lokacija: kako kad
Član broj: 6,975Konkurs za izradu urbanističko arhitektonskog rešenja za javnu provršinu na Vračaru u Beogradu

http://www.dab.org.yu/konkursi_raspisani.php?idArticle=368
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cecaperovic
poruka Jul 15 2009, 15:27
Poruka #50
Grupa: Članovi 1
Poruke: 3
Datum reg.: 10-July 09
Lokacija: Podgorica, Crna Gora
Član broj: 30,823U okviru projekta “Municipal Land Management, Montenegro”, Njemačka organizacije za tehničku saradnju / GTZ / u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom iz Podgorice, raspisuje javni i anonimni

KONKURS
ZA ARHITEKTONSKO - OBLIKOVNO RJEŠENJE SKLONIŠTA
duž planinarskih pješačkih i biciklističkih staza u Crnoj Gori / hiking and biking shelters / za tri oblasti : primorsku, kontinentalnu i planinsku

I Podaci o naručiocu

Naručilac : Njemačka organizacija za tehničku saradnju /gtz/
Adresa: Belvederska 5 , 81 000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 20 208 295
Faks : +382 20 208 296
Elektronska pošta ( e-mail): marija.markovic@gtz.de

II Predmet Konkursa

Predmet Konkursa je izrada Arhitektonsko-oblikovnog idejnog rješenja skloništa duž planinarskih pješačkih i biciklističkih staza.Potrebno je dati predlog rešenja za tri zone: primorsku, kontinentalnu i planinsku.
Osnovna funkcija objekta je zaštita od nepovoljnih vremenskih prilika( padavina, vjetra, sunca,...)
Objekat projektovati za smještaj od 8-10 ljudi.
Tip skloništa predvidjeti kao kombinovani, što podrazumijeva da objekat mogu koristiti i pješaci i biciklisti istovremeno. Odlaganje bicikala ne treba planirati u okviru objekta.
S obzirom da su skloništa tipskog karaktera, (objekti će se graditi na više lokacija, u prvoj fazi na lokacijama primorske transferzale a u budućnosti i na ostalim), voditi računa o opštim karakteristikama određene zone: etnološke, etnografske, ambijentalne i klimatske karakteristike (naseljenost, pristupačnost, vjetrovi, obilne padavine, temperaturne razlike,..) , što će uticati na karakter rješenja, izbor materijala, odabir konstruktivnog sklopa itd.
U okviru objekta predložiti i dizajn opreme ( klupe, stolove), kao i njihovu organizaciju i statičnost (fiksirani za podlogu ili zid) i implementirati ih u Konkursno rješenje.

III Karakter Konkursa i pravo učešća

• Prema vrsti Konkurs je javni
• Prema zadatku Konkurs je projektni
• Prema obliku Konkurs je jednostepeni
• Prema načinu i predaji projekta Konkurs je anonimni

Pravo učešća na Konkurs imaju stručna lica, pojedinačno ili timski iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Makedonije.

IV Cilj Konkursa

Cilj Konkursa je izbor najboljih arhitektonsko –oblikovnih rješenja skloništa , koja će se izgraditi duž pješačkih i biciklističkih staza u Crnoj Gori u primorskoj, kontinentalnoj i planinskoj zoni.

V Nagrade
I ( prva) -1500 €
II ( druga) -1000 €
III treća) -500 €

V Žiri konkursa

- Mr Slavica Stamatović, dipl.ing.arh, Arhitektonski fakultet Podgorica
- Sanja Lješković Mitrović,dipl.ing.pejz.arh. ,GTZ
- Dušanka Pavićević, Ministarstvo turizma
- Markus Bulatović, Biciklistički savez Crne Gore
- Predstavnik Planinarskog saveza Crne Gore
Svetlana Perović, dipl.ing.arh,-MASTER , sekretar zirija

VII Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

• Oblikovnost i funkcionalnost rješenja
• Racionalnost i ekonomičnost rješenja
• Autentičnost i originalnost rješenja
• Ambijentalnost i identitet

VIII Karakter i dinamika Konkursnih aktivnosti

Naručilac Konkursa je tekst Konkursa objavio u crnogorskim listovima “ Pobjeda” i “ Vijesti”, a proslijeđen je i Arhitektonskim fakultetima, Asocijacijama arhitekata, Savezima arhitekata, Društvima arhitekata u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Makedoniji.
Konkurs je otvoren od 15.07.2009 do 01. 09. 2009. do 14 h.
Učesnici Konkursa obavezni su dostaviti radove do 01.09.2009. do 14h. na adresu Naručioca Konkursa. Naknadno pristigli radovi neće se uzimati u razmatranje.
Radovi poslati poštom obavezni su imati poštanski pečat sa datumom i vremenom predaje, kao i ime pošiljaoca( ne autora) , sa punom adresom.
Rezultati konkursa će biti objavljeni do 10.09.2009. u sredstvima javnog informisanja.
Svi učesnici Konkursa će biti obaviješteni o rezultatima Konkursa.
Naručilac Konkursa će prirediti izložbu Konkursnih radova.
Radovi koji nijesu nagrađeni ili nijesu zadovoljili uslove Konkursa, mogu se podići na adresi Naručioca, u roku od 40 dana od dana objavljivanja rezultata, nakon čega Naručilac nema obavezu u pogledu čuvanja radova.

IX Sadržaj Konkursnog elaborata

Grafički prilozi:

• Karakteristične osnove, presjeci ( najmanje dva), izgledi fasada, R. 1: 50
• Prostorni prikazi ( izometrije, perspektive,... )
• Dizajnersko- enterijersko rješenje ( podovi, zidovi , oprema) R. 1: 25
• Detalji konstruktivnog sklopa ( najmanje dva) R. 1: 10, R. 1: 5
• Ostali prilozi koji će doprinijeti jasnijoj prezentaciji rješenja

Tekstualni prilozi:

• Tekstualno obrazloženje rješenja sa orjentacionim predmjerom i predračunom radova na dva lista papira formata A4 / font Arial Narrow , size 12 bold/ povezana vertikalno.
Svi grafički i tekstualni prilozi moraju biti prikazani na horizontalnim listovima papira formata A3 na čvrstoj podlozi u fascikli tvrdog poveza. U gornjem desnom uglu naznačiti šifru, a u donjem desnom uglu numeraciju priloga / font Arial Narrow, size 14 bold /.
Ostali prilozi:
• Dva CD-ROMa na kojima treba da se nalazi kompletna prezentacija rada u JPG i PDF formatu
• Koverta sa podacima o autoru( standardna bijela koverta formata A4 na kojoj je u gornjem desnom uglu odštampana šifra i natpis “ Autor šifre”/ font Arial Narrow, size 14 bold /) koja treba da sadrži: ime i prezime autora ili vođe tima, adresu, broj telefona, e.mail, broj računa, naziv banke, način raspodjele novčane nagrade u koliko se radi o timu i potpisana izjava autora da je projekat originalno autorsko djelo.
• Koverta sa podacima za vraćanje rada( standardna bijela koverta formata A4 na kojoj je u gornjem desnom uglu odštampana šifra i natpis “ Adresa za vraćanje”/ font Arial Narrow, size 14 bold /) koja treba da sadrži: adresu na koju Naručilac može vratiti radove ii izjavu u kojoj se autor izjašnjava da li želi da se rad na javnoj izložbi pojavi pod šifrom( anonimno) ili pod imenom autora.

X Autorska i vlasnička prava

Autori nagrađenih radova zadržavaju sva autorska prava.
Naručilac Konkursa zadržava pravo da ne dodijeli neku od nagrada ili otkupi određeno rešenje u koliko Žiri donese takvu odluku.
Nagrađeni radovi postaju vlasništvo Naručioca, koji ih može koristiti u cjelosti ili pojedinostima uz poštovanje autorskih prava.

XI Kontakt e-mail:
cecaperovic@t-com.me, sanja.ljeskovic-mitrovic@gtz.de
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nikolamatic
poruka Oct 11 2009, 21:05
Poruka #51
Grupa: Članovi
Poruke: 36
Datum reg.: 25-October 06
Lokacija: kako kad
Član broj: 6,975MEĐUNARODNI ANONIMNI KONKURS ZA IDEJNO PROGRAMSKO- ARHITEKTONSKO REŠENJE
» VINSKOG SELA« KOMPLEKSA »ŠIPČANIK« PODGORICA
Go to the top of the page
 
+Quote Post
okmijun
poruka Oct 12 2009, 15:33
Poruka #52
Grupa: Članovi
Poruke: 5,337
Datum reg.: 20-July 05
Lokacija: iza sedam gora i mora...
Član broj: 1,236JEL ZNA NEKO STA SE DESAVA TJ STA C SE DESAVATI SA LEPOSAVICEM????
MANASTIR SVETOG KNEZA LAZARA...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ivan_l
poruka Oct 15 2009, 01:36
Poruka #53
Grupa: Članovi 1
Poruke: 30
Datum reg.: 14-March 07
Član broj: 9,706CITAT (nikolamatic @ Oct 11 2009, 22:05) *


nikolamatic Oct 11 2009, 21:05 Poruka #51

Rok za registraciju učesnika i podizanje konkursnih podloga
24.septembar do 5. oktobar 2009.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ivan_l
poruka Oct 23 2009, 01:59
Poruka #54
Grupa: Članovi 1
Poruke: 30
Datum reg.: 14-March 07
Član broj: 9,706c/p

САВЕЗ АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ

за рачун Инвеститорарасписује општи јавни анонимни једностепениК О Н К У Р СЗа идејно архитектонско-урбанистичко решење

туристичког центра „СРБИЈА НА ДЛАНУ“ на локацији Сребрно језероПраво учешћа на конкурсу имају сви чланови струковних организација архитеката и урбаниста Републике Србије.

Конкурс почиње да тече даном објаве у дневној штампи а конкурсни материјал се подиже или наручује код Савеза архитеката Србије, Кнеза Милоша 7 од 21.10.2009.године уз уплату износа од 1.500,00 динара, на рачун број: 355-1015085-91, Друштво архитеката Београда, са назнаком „конкурс за Сребрно језеро“.Рок за предају конкурсних радова је 22.12.2009.године до 15,00 часова у просторијама Савеза архитеката Србије.


Награде

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 10 радова који одговарају

пропозицијама конкурса доделиће се следеће награде у нето износу:Прва награда 465.000,00 динара

Друга награда 285.000,00 динара

Трећа награда 185.000,00 динара

2 откупа од по 95.000,00 динараРаспис конкурса са пропозицијама биће постављен на веб.сајту Друштва архитеката Београда www.dab.org.rs, од 20.10.2009.Све остале информације се могу добити у канцеларији Савеза архитеката Србије на тел: 011/ 3230-059 или 011/3239-754, сваког радног дана од 08 до 14,30 часова.


© 2009 Društvo Arhitekata Beograda / mozilla optimized

http://www.dab.org.yu/index.php?option=com...4&Itemid=56

Go to the top of the page
 
+Quote Post
ivan_l
poruka Nov 17 2009, 13:01
Poruka #55
Grupa: Članovi 1
Poruke: 30
Datum reg.: 14-March 07
Član broj: 9,706http://www.jet-set.rs/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
okmijun
poruka Nov 17 2009, 14:54
Poruka #56
Grupa: Članovi
Poruke: 5,337
Datum reg.: 20-July 05
Lokacija: iza sedam gora i mora...
Član broj: 1,236CITAT (ivan_l @ Nov 17 2009, 13:01) *Rok za predaju radova je 30.11.2009. godine.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ivan_l
poruka Nov 17 2009, 15:19
Poruka #57
Grupa: Članovi 1
Poruke: 30
Datum reg.: 14-March 07
Član broj: 9,706CITAT (okmijun @ Nov 17 2009, 14:54) *
Rok za predaju radova je 30.11.2009. godine.


projekat nije veliki, ako sad kreneš da radiš ima šanse da stigneš smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
okmijun
poruka Nov 17 2009, 17:03
Poruka #58
Grupa: Članovi
Poruke: 5,337
Datum reg.: 20-July 05
Lokacija: iza sedam gora i mora...
Član broj: 1,236CITAT (ivan_l @ Nov 17 2009, 15:19) *
projekat nije veliki, ako sad kreneš da radiš ima šanse da stigneš smile.gifDa, i kupis proizvodnju guarane za mjesec studeni!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:HGT:
poruka Nov 17 2009, 17:06
Poruka #59
Grupa: Članovi
Poruke: 1,755
Datum reg.: 25-May 05
Lokacija: Nish
Član broj: 744^neki napucani render i gotovo tongue.gif ionako kazu da se akcenat stavi na prezentaciju tj render laugh.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nikolamatic
poruka Nov 21 2009, 00:03
Poruka #60
Grupa: Članovi
Poruke: 36
Datum reg.: 25-October 06
Lokacija: kako kad
Član broj: 6,975Supernatural eko paviljon
Go to the top of the page
 
+Quote Post

14 - broj stranica V  < 1 2 3 4 5 > » 
Reply to this topicStart new topic

 Lo-fi verzija Trenutno vreme: Wednesday 21. August 2019 - 10:26

Sve informacije (poruke, teme i sl.) predstavljaju stavove samo njihovih autora.
Objavljivanje informacija sa sajta u nekomercijalne svrhe moguće je samo uz navođenje URL adrese diskusije.
Za sve druge vidove distribucije potrebno je imati izričitu dozvolu administratora Dizajn Zone i/ili autora poruka.
Autorska prava za sadržaj poruke zadržava njihov autor, osim ako nije drugačije naznačeno.

powered by:Plus hosting