Dobrodošli, goste ( Prijava | Registracija )

14 - broj stranica V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic

konkursi

V
lisa
poruka Mar 28 2005, 23:08
Poruka #1
Grupa: Članovi
Poruke: 2,270
Datum reg.: 16-February 05
Član broj: 287www.a4a.info
bosanci su neverovatno azurni, obavezno se prijaviti na mailing listu
Go to the top of the page
 
+Quote Post
droog
poruka Apr 14 2005, 07:14
Poruka #2
Grupa: Članovi 1
Poruke: 46
Datum reg.: 7-February 05
Lokacija: Moskva
Član broj: 234Za studente

KLUB STUDENATA TEHNIKE

i

KLUB MLADIH ARHITEKATAraspisuju studentski anonimni

KONKURS

za uredjenje enterijera Kluba Studenata TehnikePredmet konkursa je izrada projekta enterijera Kluba Studenata Tehnike i enterijera prilaznog hodnika.Konkurs je studentski.Pravo ucesca na konkursu imaju svi studenti odgovarajucih fakulteta. Kod autorskih timova najmanje jedan clan mora biti student arhitekture.Konkurs pocinje da tece od 8.4.2005. godine, a predaja radova je 25.5.2005.godine.

ZIRI KONKURSA

- prof.arh. Zoran Lazovic, Sef Katedre za arhitektonsko i urbanisticko projektovanje AF, predsednik Zirija

- doc.arh. Ivan Raskovic

- str.saradnik arh. Igor Rajkovic

- stud.arh. Marina Grgic, predstavnik KMA, student prodekan AF

- aps.arh. Milos Zivkovic, predstavnik KMA

- aps.arh. Slobodan Stankovic, predsednik Izvrsnog odbora KST, predstavnik KST

- stud.gradj.Aleksandar Stoiljkovic, clan Izvrsnog odbora KST, predstavnik KSTNAGRADE

Bez ogranicenja o broju prispelih radova , Ziri ce doodeliti sledece nagrade u neto iznosu:PRVA NAGRADA......................... 30.000 dinara

DRUGA NAGRADA........................ 20.000 dinara

TRECA NAGRADA.........................10.000 dinaraKonkursni materijal ucesnici konkursa mogu podici ili naruciti kod: Kluba Mladih Arhitekata, Arhitektonski Fakultet , Bulevar Kralja Aleksandra 73 uz uplatu iznosa od 300 dinara na ziro racun Delta banke broj : 160-117673-40

Kluba Studenata Tehnike sa naznakom “ za konkurs”
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaRRA
poruka Jun 17 2005, 05:01
Poruka #3
Grupa: Članovi
Poruke: 87
Datum reg.: 14-June 05
Lokacija: BG
Član broj: 936Jel ima neko da se zainteresovao mozda za maleni urbanistichki konkurs u organizaciji DUB-a - esej na razlichite teme - okachen na ogl. tabli fakulteta (u Beogradu) a otvoren do 20. juna ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mr_Deadic
poruka Feb 6 2006, 18:12
Poruka #4
Grupa: Članovi 1
Poruke: 28
Datum reg.: 6-February 06
Član broj: 3,262EXPEDITIO poziva sve zainteresovane da uzmu učešće u izradi foto-izložbe primjera dobrih i loših ambijanata u Crnoj Gori pod nazivom
GLEDAJ OKO SEBE – RAZMIŠLJAJ O PROSTORU!
Pošaljite nam fotografije vaših ličnih doživljaja dobrih i loših prostora u Crnoj Gori.

Preporuke za motive na fotografijama:
gradska, prigradska, seoska ili prirodna sredina u Crnoj Gori
Izabrani ambijent može da čini kombinacija slijedećih elemenata: grupacije kuća, zgrade, ulica, priroda, trg, raskrsnica, park, igralište, ljudi ..
nije poželjno slati fotografije enterijera

Za foto-izložbu je potrebno poslati 2 fotografije: jedan primjer dobrog i jedan primjer lošeg ambijanta u Crnoj Gori.
Uz svaku fotografiju potrebno je poslati kratko tekstualno obrazloženje (odvojeno za dobre i loše primjere) ime i prezime autora i kontakt podatke.

Fotografije možete slati:
- u elektronskom obliku, u razoluciji najmanje 1600x1200, na e-mail adresu expeditio2@cg.yu sa naznakom “za foto-izložbu” ili
- razvijene fotografije, minimalnih dimenzija 10x15cm, poštom na adresu
EXPEDITIO, Post. Fah 85, 85330 Kotor

Sve pristigle fotografije biće postavljene u foto-galeriji na web sajtu www.prostor.cg.yu
U aprilu 2006. godine, biće organizovana izložba najuspješnijih radova u Podgorici. Ukoliko bude veliki broj prijavljenih radova komisija (žiri) će odabrati najuspješnije.
Izabrane fotografije će biti upotrijebljene i kao motivi za kalendar za 2007 godinu
GLEDAJ OKO SEBE – RAZMIŠLJAJ O PROSTORU i publikovane u katalogu izložbe.

Svi učesnici koji budu poslali fotografije, dobiće kao nagrade:
majicu ili šolju sa znakom kampanje
blok sa znakom kampanje
naknadno, na izložbi ili nakon izložbe, katalog i kalendar sa izabranim radovima

Nagrade će se moći podići u kancelariji EXPEDITIO, Škaljari (zgrada Šćekića), Kotor
ili kod nevladinih organizacija koje su partneri i saradnici u kampanji:

 Natura, Kolašin, Gen. Anđelića 6
(Mikan Medenica) / 081 860 040, 069 074 766, natura@cg.yu
 Društvo arhitekata Nikšića, Nikšić
(Nebojša Adžić) / 069 041 611, 083 251 247, lisina@cg.yu , d.a.nk@cg.yu
 Napredak, Gornja Lastva, Tivat
(Vesna Nikolić) / 069 277 292, 083 251 247, nikol@cg.yu
 Klub arhitekata – Herceg Novi
(Jasmina Konjević) / 067 517 527, 088 346 413, arhijas@cg.yu
 Za druga, Petrovac
(Djordje Gregović) / 069 499 349, 086 461 220, komunica@cg.yu
 Društvo prijatelja Durmitora, Žabljak
(Miloš Stanić) / 067 80 90 94, 089 361 820, drupridur@cg.yu
 Kao i u Podgorici u prostorijama Educo Centra, Trg Bećir Bega Osmanagića 20 (kod Sahat kule)
081 625 734, educo@cg.yu


U kancelariji EXPEDITIO, ili kancelarijama nevladinih organizacija koje su partneri u kampanji, svi učesnici će moći dobiti i promotivni materijal kampanje: poster, brošuru .... Organizator zadržava pravo korišćenja pristiglog materijala za prezentovanje na izložbi, kalendaru i u ostalim promotivnim aktivnostima vezanim za kampanju GLEDAJ OKO SEBE – RAZMIŠLJAJ O PROSTORU!

Poziv za učešće u izradi foto-izložbe će biti otvoren do 31. marta 2006. godine.

Sve dodatne informacije vezane za foto-izložbu mozete naći na web-sajtu www.prostor.cg.yu ili ih dobiti putem telefona 082 302 520, a po zahtjevu Vam mogu biti proslijeđene faxom ili e-mailom.

Učešćem na izradi ove foto-izložbe pomažete razvijanju svijesti o neophodnosti sprječavanja devastacije prostora neadekvatnom i neplanskom gradnjom kao i potrebi čuvanja, unapređenja i stvaranja kvalitetnih prostora u Crnoj Gori.

Učešćem na ovoj foto-izložbi uzimate udio u kampanji “GLEDAJ OKO SEBE – RAZMIŠLJAJ O PROSTORU!” koju EXPEDITIO sprovodi u periodu 2005-06 godine pod pokroviteljstvom Evropske agencije za rekonstrukciju. Cilj ove kampanje je smanjenje štetnog uticaja gradnje na kvalitet životne sredine u Crnoj Gori.


Sve ovo i vise mozete naci na www.prostor.cg.yu

Ne znam koliko cete moci da odgovorite na ovaj zadatak, ali posto sam vidjeo da nema previse konkursa, pomislih da postujem ovo smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lisa
poruka May 23 2006, 11:51
Poruka #5
Grupa: Članovi
Poruke: 2,270
Datum reg.: 16-February 05
Član broj: 287NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE
u saradnji sa
ZAVODOM ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA
i
DRUŠTVOM ARHITEKATA BEOGRADA


Raspisuje opšti javni neanonimni
K O N K U R S
za izradu idejnog rešenja rekonstrukcije
ENTERIJERA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJEZadatak konkursa je izrada idejnog rešenja rekonstrukcije enterijera
Narodne Biblioteke Srbije u ukupnoj površini od oko 3000 m2 koje mora
da bude u skladu sa „Rešenjem o utvrðivanju uslova za prerduzimanje
mera tehnièke zaštite i rekonstrukcije objekta NBS izdatim od Zavoda
za zaštitu spomenika kulture grada Beograda" br.060028 od 21.02.2006.

Pravo uèešæa na konkursu imaju svi pojedinaèni autori i timovi,
državljani Srbije i Crne Gore, koji imaju licencu Inženjerske komore
Srbije. Konkurs je raspisan u skladu sa odredbom Pravilnika o
konkursima Saveza arhitekata Srbije.

Konkurs poèinje da teèe od 06.05.2006.godine, a završava se predajom
radova do 14.06.2006.godine.

Za uèesnike konkursa se organizuje obilazak enterijera Biblioteke
dana 12.05.2006.godine od 10,00 èasova kada æe uèesnicima konkursa
predstavnici Raspisivaèa dati dodatna objašnjenja o Programu i
Propozicijama konkursa.

Žiri konkursa:
Sreten Ugrièiæ, upravnik Narodne biblioteke Srbije Vesna Injac
Malbasa, zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije
Prof.Dr Naða Kurtoviæ-Foliæ, dipl.ing.arh., nosilac autorskog prava
projektanta NBS
Danica Jovoviæ-Prodanoviæ, dipl.ing.arh., direktor Kulturnog centra
Beograda
Predrag Mišiæ, dipl.ing.arh., predstavnik Zavoda za zaštitu spomenika
kulture Beograda
Prof.Zoran Bulajiæ, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata
Beograda
Ðorðe Mitroviæ, dipl.ing.arh.,predstavnik Društva arhitekata Beograda

Nagrade Ukoliko na konkurs pristigne najmanje 6 radova koji
ispunjavaju uslove konkursa dodeliæe se nagrade u neto iznosu:

Prva nagrada .......................80.000,00 dinara
Druga nagrada .....................50.000,00 dinara
Treæa nagrada .....................30.000,00 dinara

Konkursni materijal se preuzima od 08.05.2006.godine u Društvu
arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7/III, uz uplatu iznosa od 300,00
dinara na žiro raèun Društva arhitekata Beograda broj: 355-1015085-91
i uz naznaku „Konkurs za NBS".
----------------------------------------------------------------------


Ispravka konkursa za enterijer Narodne biblioteke Srbije

NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE
u saradnji sa
ZAVODOM ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA
i
DRUŠTVOM ARHITEKATA BEOGRADA

OBJAVLjUJU ISPRAVKU
K O N K U R S A
za izradu idejnog rešenja rekonstrukcije
ENTERIJERA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJEPravo uèešæa na konkursu imaju svi pojedinaèni autori i timovi,
državljani Srbije i Crne Gore, ( nije obavezno posedovanje licence
Inženjerske komore Srbije).

Rok predaje konkursnih radova se PRODUŽAVA DO 14.06.2006.godine do
15,00 èasova.

Sve ostalo ostaje kako je objavljeno u listu Politika od
22.04.2006.godine.
NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE
u saradnji sa
ZAVODOM ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA
i
DRUŠTVOM ARHITEKATA BEOGRADA

OBJAVLjUJU ISPRAVKU
K O N K U R S A
za izradu idejnog rešenja rekonstrukcije
ENTERIJERA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE


Pravo uèešæa na konkursu imaju svi pojedinaèni autori i timovi,
državljani Srbije i Crne Gore, ( nije obavezno posedovanje licence
Inženjerske komore Srbije).

Rok predaje konkursnih radova se PRODUŽAVA DO 14.06.2006.godine do
15,00 èasova.

Sve ostalo ostaje kako je objavljeno u listu Politika od
22.04.2006.godine.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
InForma
poruka Jun 23 2006, 15:06
Poruka #6
Grupa: Članovi
Poruke: 318
Datum reg.: 7-May 06
Član broj: 4,511Poštovanje,

Kao što vam je poznato, izašla je nova verzija našeg udarnog proizvoda: Archicad 10.

Nova verzija je kao nov početak! Vezano sa tim, jedan od temelja nastupa na našem tržištu je stalna briga za obuku naših postojećih i novih korisnika, te je izdavanje prevoda (osmi po redu!!!) očekivan potez. Ovog puta smo se odlučili za Interactive Training Guide. Pripreme za izdavanje su počele. Priručnik se prevodi, i imamo dva meseca da napravimo kvalitetan prevod. Sa druge strane, svako naše izdanje priručnika za Archicad bilo je, između ostalog, dopunjeno sa prilozima autora sa teritorije koje pokriva hiCAD. Da bi taj cilj postigli, neophodna nam je vaša pomoć.

Priloge za priručnik smo grupisali iz područja uspešne primene Archicad-a:
urbanistički projekti
individualni stambeni objekti
poslovni objekti i objekti spektakla
višeporodični stambeni/stambeno-poslovni objekti
industrijski objekti
enterijer
detalji
studentski radovi

Prezentacija radova u Priručniku je u koloru, sa nekoliko priloga, sa uobičajenim podacima o autoru i projektu.
Fotografije slati u .tiff formatu, 120 mm x 160 mm u rezoluciji 300 dpi (1417 x 1890 u pixelima)
Crtani prilozi su u .pdf formatu, rezolucije 300 dpi, pripremljeni za štampu na formatu 120 mm x 160 mm.
Priručnik će pratiti i poseban CD, sa izabranim vašim prilozima u elektronskoj formi (sa radovima objavljenih u priručniku)!

Kriterijum za objavljivanje rada u Priručniku je pored atraktivnosti priloga i uspešna primena mogućnosti Archicad-a.
Svi autori objavljenih radova će dobiti skroman poklon: Nov Priručnik i Archicad 10 majicu. Uz CD obavezno pošaljite svoju adresu i veličinu majice!

Nemojte se ustručavati, često se dešava da niste ni svesni da vaš je prilog, rešenje i otkrovenje za vaše kolege.
Pojedinačno, svako od nas poznaje Archicad, ali zajedno znamo sve o Archicadu!

Rok za slanje: 15. juli. 2006.

O priručniku:
Naslov originala: Interactive Training Guide
Izdavač: Graphisoft
Format: B5
Obim: 100 strana + prilozi + rečnik + uvod
Tiraž: 1000 kopija

Nadam se da ćete naći interesa da pošaljete vaš prilog(e), jer je to jedinstvena i besplatna prilika za promociju vašeg rada!

dir. Hajzler Ivan, dipl. mat.

hiCAD d.o.o.
21000 Novi Sad
Puškinova 17
www.hiCAD.co.yu
021 63 68 499
063 54 33 78
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lisa
poruka Jul 8 2006, 11:42
Poruka #7
Grupa: Članovi
Poruke: 2,270
Datum reg.: 16-February 05
Član broj: 287INFINITE STRIP 2006

E-823 WELCOME:
ARQUITECTUM, an enterprise dedicated to the organization of architectural contests, is pleased to welcome all architects from around the world to its 2nd Conceptual Contest “INFINITE STRIP 2006”, to take place from July until December of 2006 in our website: http://www.arquitectum.com/concursos/cintainfinita_en.php

INTRODUCTION:
ARQUITECTUM has decided in this second conceptual contest to try to contribute via a topic that is not only “informative” but also “formative”, in the sense that it contributes to the discourse of architectural practice as well as offers a specific exercise in modern teaching methodology. It is for this reason that we are pleased to invite all students and recent graduates of architecture throughout the world to participate in the Contest for Ideas “INFINITE STRIP”.

The reason ARQUITECTUM sponsors this contest of ideas is to contribute to teaching methodologies in architectural design through practice in projects that can be used as tools to comprehend modern architecture in any Design Workshop in the world.

THE INFINITE STRIP METHOD:
The INFINITE STRIP is a method for teaching design that, in comparison with many teaching systems used in contemporary design workshops, takes into account indispensable aspects of Modern Architecture that have been partially or totally forgotten. The method of the “Infinite Strip” tries to rescue basic principles of modern architecture in its “heroic” phase (Mies, Le Cobusier, Terragni) and tries to add a new and contemporary significance.

THE PROJECT: “The Habitational Unit”

Each contestant will develop a project within the parameters established by the “Infinite Strip” within a Base Structure of 15 levels (90 meters in height) that will be specified by ARQUITECTUM. This element is a vertical variation of the “Habitational Unit” by Le Corbusier (specifically Marseilles) in which the modules that form part of the basic structure are developed independently as inserted “cells.” Each maintains its own “location” at the same time that the complex conforms a “whole” that works as a defined block in and of itself. The project calls for the planning of 14 units of duplex apartments based on the “infinite strip” design method. These units must have a built area of no less than 300 mts2 (300 meters squared) which will be located on each corresponding level.

The complete program will be defined by each participant and will form part of the proposal—as well as the evaluation—but must at least include the following basic areas to be considered a housing unit.


Social spaces: A place to gather

Private spaces: Bedrooms, lounges, etc.

Service spaces: Spaces for eating as well as multiple restrooms.


CONDITIONS FOR PARTICIPATION:

All students and bachelor’s degrees of architecture from any university in the world may participate.

AWARDS:
The awards will be the following:

1st PRIZE:

A contract to develop digital projects, animations and above all architectural presentations for ARQUIVIRTUAL (www.arquivirtual.com), number one firm for the development of virtual architectural projects in Latin America.

“Active Membership” in ARQUITECTUM for all team members in order to enjoy the promotion, diffusion and exhibition of architectural work.

Free inscription for a year to all of the “Conceptual Contests” of ARQUITECTUM for all members of the winning team.

US $ 200 in specialized architecture books from the bookstore “ARCADIA” (www.arcadiaperu.com)

2nd PRIZE:

“Active Membership” in ARQUITECTUM for all team members in order to enjoy the promotion, diffusion and exhibition of architectural work.

Free inscription for a year to all of the “Concept Contests” of “ARQUITECTUM” for all members of the winning team.

US $ 50 in specialized architecture books from the bookstore “ARCADIA” (www.arcadiaperu.com)

3rd PRIZE:

Library with over 100 3-dimensional construction materials

US $ 50 in specialized architecture books from the bookstore “ARCADIA” (www.arcadiaperu.com)

AND 9 HONORABLE MENTIONS

FEES:
Early Registration: US$75
Late Registration: US$115

SUBMISSION REQUIREMENTS:
The participants should send—via Internet—their proposal consisting of one (1) digital image that can be displayed and viewed comfortably within the horizontal format of a computer screen.

EXHIBITION AND PUBLICATION:
A virtual exhibit of all the projects presented will be placed on the web page of ARQUITECTUM in November 2006.

SCHEDULE:

CONTEST ANNOUNCEMENT: July 1,2006

CONTEST BEGINS: August 1, 2006

WINNERS ANNOUNCED: November 2006

ONLINE EXHIBIT: December 2006


REGISTRATION AND RULES PURCHASING:
The Contest’s web page ( www.arquitectum.com ), from where participants can download for free all the files necessary to participate in the contest (history, photos, theoretical framework, animations, plans) as well as register in the contest, will be operative beginning August 1, 2006.

INFORMATION:
For more detailed information, please send a message to the INFINITE STRIP 2006 Contest’s official email address: infinito2006@arquitectum.com

Datum održavanja 01.08.2006 12:00 --> 01.11.2006 12:00
Rok za registraciju
Lokacija Lima
Peru
Troskovi
E-mail infinito2006@arquitectum.com
Web URL http://www.arquitectum.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
runner
poruka Sep 17 2006, 18:52
Poruka #8
Grupa: Članovi 1
Poruke: 5
Datum reg.: 24-May 06
Član broj: 4,748Grad Niš,
Gradska opstina Niška Banja i
Drustvo arhitekata Niša

Raspisuju pozivni, javni, anonimni I jednostepeni

KONKURS

Za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje uredjenja centralne zone Niške Banje

Predmet konkursa je izrada urbanističko-arhitektonskog rešenja uredjenja centralne zone Niške Banje. Po zadatku konkurs je urbanističko-arhitektonski.
Pravo na konkursu imaju sva pravna I fizička lica stručna za ovu vrstu posla.
Konkurs počinje da teče danom objavljivanja u dnevnoj štampi, a završava predajom radova 05.12.2006. godine.

ŽIRI KONKURSA:
Predsednik:
Zoran Vidanović,
predednik GO Niška Banja
Članovi:
Dr. Ljiljana Vasilevska, arh.
Mr. Ivan Redi, arh.
Ivan Rasković, arh.
Branimir Ćirić, arh.
Miodrag Medar, arh.
Aleksandar Ilić, arh.

Zamenici članova žirija I izvestioci:
Mr. Aleksandar Keković, arh.
Žarko Klisarević, arh.

Sekretar konkursa:
Danica Čemerikić, dipl. Pravnik

Nagrade (u bruto iznosu)
I nagrada 480.000,00 din
II nagrada 300.000,00 din
III nagrada 200.000,00 din
Obeštećenja za 3 pozvana učesnika u iznosu od 240.000,00

Konkursni elaborat, uz uplatu kotizacije od 1.000,00 dinara, se podiže ili pismeno naručuje do 03.10.2006. godine od društva arhitekata Niša, ul. Generala MIlojka Lešjanina br. 52, 18000 NIš. Uplata se vrši na žiro-račun Saveza inženjersko tehničarskih organizacija Niša (za društvo arhitekata NIša), br. 160-18122-30, uz naznaku: “uplata za konkursni elaborat za uredjenje centralne zone Niške Banje”.

Za sve dodatne informacije obratiti se sekretaru konkursa Danici Čeremikić na telefon 018/520-608, od 10 do 13 casova, ili na gore navedenu adresu.


napomena: objavljeno 14.sept. 2006
Go to the top of the page
 
+Quote Post
runner
poruka Oct 4 2006, 23:19
Poruka #9
Grupa: Članovi 1
Poruke: 5
Datum reg.: 24-May 06
Član broj: 4,7481. Konkurs za nadogradnju zgrade Skupstine opstine H.Novi

2. Konkurs za arhitektonsko-urbanisticko resenje uredjenja trga Marsala Tita u H.Novom.

Svi koji su zainteresovani vise informacija mogu dobiti na sajtu www.agencijahnovi.cg.yu

xia (Oct 5 2006, 19:26):
"Konkursni radovi upućeni poštom takođe neće biti uzeti u razmatranje"!
E svašta! huh.gif

Candy Guru (Oct 5 2006, 19:59):
Pretpostavljam da ne postoji ni mogucnost da konkursni materijal poshalju poshtom.
Uglavnom, konkurs ce raditi SVE arhitekte u Herceg Novom i okolini tongue.gif laugh.gif

jms_uk_2001 (Oct 6 2006, 00:57):
ne , nego moras da pokazes da si stvarno zainteresovan tako sto ces otici tamo da pokupis materijal biggrin.gif
oni to u danasnje doba, kad se gomila konkursa organizuje preko interneta dry.gif

stajkowski (Oct 6 2006, 08:32):

Pa poenta ovog konkursa je da ucsce uzme sto manje ljudi i da ucesnici budu iz tog kraja?! Sta ti je fair play?! rolleyes.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
runner
poruka Oct 15 2006, 21:22
Poruka #10
Grupa: Članovi 1
Poruke: 5
Datum reg.: 24-May 06
Član broj: 4,748FOREX
preduzeće za proizvodnju i trgovinu, Beograd
i
DRUŠTVO ARHITEKATA BEOGRADA


Raspisuju opšti javni i pozivni anonimni
K O N K U R S
za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rešenja poslovnog objekta na uglu ulica Bore Stankovića i Stojana Protića u Beogradu.


Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička i pravna lica kvalifikovana za ovu vrstu posla na teritoriji Republike Srbije.
Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom o konkursima iz oblasti arhitekture i urbanizma Saveza arhitekata Srbije.
Konkurs počinje da teče danom objavljivanja u dnevnoj štampi a završava se predajom radova do 28.11.2006.godine.

Nagrade

Prva nagrada ....................................................400.000,00 dinara
2 otkupa od po ..................................................120.000,00 dinara
3 obeštećenja od po .........................................120.000,00 dinara

Žiri konkursa:
Vuk Đurović , dipl.ing.arh., predstavnik investitora
Željko Sertić, predstavnik investitora
Branka Tmušić-Stojanović, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda
Nebojša Minjević, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda
Aleksandru Vuja, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda

Konkursni materijal se podiže u Društvu arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7/III,od 10.10.2006., uz uplatu iznosa od 1.000,00 dinara na račun broj: 355-1015085-91, Društvo arhitekata Beograda sa naznakom «konkurs za poslovni objekat na Vračarskom platou».

Direkcija za građevinsko zemljište grada Beograda
Mali kolektiv – ETB doo
i
Društvo arhitekata Beograda
Društvo urbanista Beograda


Raspisuju javni i pozivni anonimni
K O N K U R S
za idejno arhitektonsko urbanističko rešenje prostora Terazijske terase
(od Terazija do ul. Kraljice Natalije), sa anketnim urbanističkim rešenjem poteza od Terazijske terase prema Savskom amfiteatru
(od ul. Kraljice Natalije ka Karađorđevoj ulici).Predmet i cilj konkursa

Predmet konkursa je prostor Terazijske terase, u granicama datim u grafičkom prilogu.

Cilj konkursa je definisanje javnog prostora Terazijske Terase.

Zadatak konkursa je izrada idejnog arhitektonsko urbanističkog rešenja prostora Terazijske terase, sa elementima parternog uređenja prostora (obuhvata zonu Terazije- ul. Kraljice Natalije) i anketnog urbanističkog rešenja koje će definisati karakter kontakta prospekta Terazijske terase i Savskog amfiteatra – (obuhvata zonu od ul. Kraljice Natalije ka Karađorđevoj ulici).

Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom o sprovodjenju konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma Saveza arhitekata Srbije i Pravilnikom Društva urbanista Beograda o sprovodjenju konkursa .

Pravo učešća na konkursu imaju svi članovi strukovnih organizacija arhitekata i urbanista Republike Srbije, kao i autori po pozivu. Konkurs počinje da teče od dana objavljivanja u štampi (14.10.2006.) a konkursni radovi se predaju do 14.12.2006.godine.

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa dodeliće se sledeće nagrade u neto iznosu:
1. Prva nagrada …………650.000,00dinara
2. Druga nagrada ………350.000,00dinara
3. Treća nagrada ………..200.000,00dinara
4. 2 otkupa od po ……….150.000,00dinara
5. 3 obeštećenja od po ….150.000,00dinara

ŽIRI KONKURSA:
- mr. Bojan Kovačević,dipl.ing.arh., predstavnik DAB-a, predsednik Žirija
i članovi :
- Jelena Radivojević, dipl.ing.arh., predstavnik Direkcije za gradsko građevinsko zemljište
- Svetlana Ivančević, dipl.ing.arh., predstavnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
- Marjana Strugar, dipl.ing.arh., predstavnik Sekretarijata za urbanizam
- Dragan Praštalo, predstavnik investitora - Đorđe Nedeljković, dipl.ing.arh., predstavnik investitora
- dr Vlada A. Milić, dipl.ing.arh., predstavnik DUB-a

Konkursni materijal učesnici konkursa mogu podići ili naručiti od 17.10.2006.kod: Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7, uz uplatu iznosa od 1.500,00 dinara na račun broj: 355-1015085-91 Društvo arhitekata Beograda sa naznakom „konkurs za Terazijsku terasu “.

Na konkursu mogu učestvovati samo oni autori koji su zvanično podigli originalni konkursni materijal.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
saint
poruka Nov 1 2006, 22:17
Poruka #11
Grupa: Članovi 1
Poruke: 3
Datum reg.: 19-August 06
Član broj: 5,880zanimljiv je www.yu-build.co.yu - za razliku od drugih sajtova oglase po neki konkurs i to na vreme!
smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ivet
poruka Dec 7 2006, 13:55
Poruka #12
Grupa: Članovi 1
Poruke: 34
Datum reg.: 7-December 06
Član broj: 7,826raspisan je i studentski konkurs za ISOVER. konkursni materijal se može podići u biblioteci arhitektonskog fakulteta ako vas šalterski radnici prije toga ne progutaju! nesto vise o konkursu...

ISOVER i ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
sa zadovoljstvom objavljuju jubilarni 5. međunarodni konkurs
Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i Saint-Gobain ISOVER Srbija

na temu: Multikonforna porodična kuća

Konkurs je deo međunarodnog projekta kompanije Saint-Gobain ISOVER nastao 2002. godine u Beogradu i ove godine okuplja studente 14 zemalja.

Osim studenata Arhitektokskog fakulteta u Beogradu, ove godine na konkursu učestvuju i studenti: Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Estonije, Letonije, Litvanije, Mađarske, Makedonije, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Ukrajine i Hrvatske.

Najboljih 5 projekata {tri nagrađena i dva pohvaljena) učestvovaće u drugom krugu žiriranja, nakon čega će biti proglašeni konačni pobednici na konkursu.

Konkursni elaborat sa svim neophodnim detaljima može se podići u biblioteci Arhitektonskog fakulteta od 30.11.2006. godine.

PRAVO UČEŠĆA IMAJU SVI STUDENTI (I APSOLVENTI) ARHITEKTONSKOG FAKULTETA U BEOGRADU.

Internacionalni žiri sastavljen od predstavnika Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i ISOVERA oceniće prispele radove i dodeliti tri nagrade - jednogodišnje stipendije i dve pohvale u zbirnom iznosu od 300.000,00 dinara.

30. novembar 2006.: Podizanje konkursnih elabarata u biblioteci AF

19. januar 2007,; Završetak roka za prijavu

30. marta 2007.: predaja radova

Aprila 2007.: Žiriranje i izbor nagrađenih radova

Izložba nagrađenih radova na sajmu građevinarstva 2007.

14. do 16. maja FINALE MEĐUNARODNOG KONKURSA U BEOGRADU
Go to the top of the page
 
+Quote Post
droog
poruka Dec 8 2006, 21:10
Poruka #13
Grupa: Članovi 1
Poruke: 46
Datum reg.: 7-February 05
Lokacija: Moskva
Član broj: 234ArchRoom

Dosta konkursa i azurni su za razliku od mnogih
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lisa
poruka Dec 12 2006, 22:17
Poruka #14
Grupa: Članovi
Poruke: 2,270
Datum reg.: 16-February 05
Član broj: 287OPŠTINA KRUŠEVAC, Kruševac
u saradnji sa
Savezom arhitekata Srbije
Udruženjem urbanista Srbije
i Društvom arhitekata Kruševca


raspisuje opšti javni i anonimni
K O N K U R S
Za programsko urbanističko-arhitektonsko rešenje prostora „Trg Kosturnica“ ( Rasinski trg ) u Kruševcu .Predmet konkursa je izrada programsko urbanističkog-arhitektonskog rešenja dela šireg centra grada „Trg Kosturnica“ ( Rasinski trg ) između ulica Dositejeve, Luke Ivanovića (Ćirila i Metodija) , Nova Kosovska i Radomira Jakovljevića ( Nikole Tesle), sa idejnim rešenjem izabranih sadržaja i celina.

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica sa teritorije Srbije članovi strukovnih organizacija i arhitekata i urbanista.

Konkurs se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o konkursima Saveza arhitekata Srbije i Udruženja urbanista Srbije.

Konkurs počinje da teče od dana objavljivanja u dnevnoj štampi a rok predaje radova je na Sretenje (15.02.2007.).

Ukoliko do raspisom utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji ispunjavaju uslove konkursa dodeliće se sledeće

NAGRADE ( u neto iznosu ):

PRVA NAGRADA ................................400.000,00 dinara
DRUGA NAGRADA ..............................240.000,00 dinara
TREĆA NAGRADA ..............................120.000,00 dinara
2 OTKUPA od po ...................................80.000,00 dinara

ŽIRI KONKURSA:

-Zvonko Marković, dipl.inž.arh., glavni arhitekta Oštine Kruševac, predsednik Žirija
i članovi:
- akademik prof.Branislav Mitrović, dipl.inž.arh., predstavnik Saveza arhitekata Srbije
- docent Vladimir Lojanica, dipl.inž.arh., predstavnik Saveza arhitekata Srbije
- Milan Miljević, dipl.inž.arh., predstavnik Udruženja urbanista Srbije
- Branimir Ćirić, dipl.inž.arh., predstavnik Udruženja urbanista Srbije
- Stanislav Mića Alekić, dipl.inž.hort., predstavnik Opštine Kruševac
- Dragan Rašković, dipl.politikolog, predstavnik Opštine Kruševac

Konkursne podloge se podižu od 14.12.2006.godine u Savezu arhitekata Srbije, Beograd, Kneza Miloša 7, uz uplatu iznosa od 1.000,00 dinara na račun Društva arhitekata Beograda broj: 355-1015085-91, sa naznakom „konkurs za Trg Kosturnica“.

Konkursne podloge se mogu podizati i u Opštini Kruševac.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lisa
poruka Jan 22 2007, 23:24
Poruka #15
Grupa: Članovi
Poruke: 2,270
Datum reg.: 16-February 05
Član broj: 287Arhitektonski Konkurs u Novom Sadu - Muzej Savremene Likovne Umetnosti

Raspisivač konkursa: Društvo arhitekata Novog Sada (DaNS),
Novi Sad, Svetozara Miletića br. 20
Investitor: Muzej savremene umetnosti Vojvodine,
Novi Sad, Jevrejska br. 21
Sekreterijat konkursa: Društvo arhitekata Novog Sada
Ljubica Milović, d.i.a., sekretar konkursa
Novi Sad, Svetozara Miletića 20
Tel/Fax: 021 423 485
E-mail: ljubicns@sbb.co.yu, dans@eunet.yu

STUDENTSKI ON – LINE KONKURS
ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKO REŠENJE ZGRADE
MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE U NOVOM SADU

I PREDMET KONKURSA
Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonsko – urbanističkog rešenja kompleksa Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu.
Kompleks se sastoji od objekta/objekata muzeja (površine 8.500 – 9.500 m2), prilaznog platoa, parking prostora i muzejskog parka sa Parkom skulptura. Lokacija predviđena za kompleks muzeja se nalazi na levoj obali Dunava, između gradskog kupališta „Štrand“ i studentskih domova.
U okviru idejnog arhitektonsko – urbanističkog rešenja kompleksa muzeja, potrebno je definisati:
 fizičku strukturu i organizaciju prostora, u okviru zadate namene;
 idejno arhitektonsko rešenje objekta muzeja i pratećih sadržaja;
 parterno i hortikulturno uređenje slobodnog prostora;
 funkcionalno, vizuelno i ambijentalno uklapanje kompleksa muzeja u okruženje.

II ZADATAK KONKURSA
Konkurs se raspisuje s ciljem da se istraže stavovi nove generacije arhitekata o ulozi, značenju i značaju muzeja u eri masovnih medija (u procesu transformacije iz „skladišta“ preko „mašine“ u „dinamičnu mrežu kulturalnih politika artikulacije i deartikulacije javnog prostora, javnih epistema i kolektivnih i individualnih identifikacija sa umetnošću u sinhronijskom i daijahronijskom smislu“ ).

III TIP KONKURSA I PRAVO UČEŠĆA
Konkurs je jednostepeni otvoreni međunarodni regionalni konkurs za studente.
Pravo učešća na on–line konkursu za idejno arhitektonsko – urbanističko rešenje zgrade Muzeja savremene umetnosti Vojvodine imaju svi studenti arhitekture, diplomci i postdiplomci, pojedinačno ili timski, iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Grčke, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Austrije, Slovačke i Češke (regija definisana kulturnim, istorijskim i profesionalnim vezama).
Konkurs nije anoniman. Projekti učesnika se postavljaju na sajtu Muzeja. O rejtingu projekta odlučiće posetioci sajta, glasanjem.

IV ZVANIČAN JEZIK KONKURSA
Zvaničan jezik konkursa je engleski.

V DINAMIKA KONKURSNIH AKTIVNOSTI
Rok za podizanje konkursnih podloga............................................... 20. februar 2007.
Slanje radova..........................................................................
..... 20. februar - 4. april 2007.
Zaključivanje glasanja........................................................................ 20. april 2007.
Objavljivanje rezultata konkursa......................................................... 25. april 2007.
Izložba odabranih projekata............................................................... 11. maj 2007.
Projekti koji se, po zaključenju glasanja, budu najbolje kotirali, biće izloženi na javnoj izložbi, zajedno sa radovima učesnika na „Konkursu za idejno arhitektonsko – urbanističko rešenje zgrade Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom sadu“.

1. Registracija učesnika i podizanje konkursnih podloga
Registracija učesnika se obavlja preko sajta Muzeja savremene umetnosti Vojvosine, www.msluns.org.yu.
Kotizacija za učešće na konkursu, u iznosu od 20 € uplaćuje se na tekući račun Muzeja savreme umetnosti Vojvodine. Kotizacija se na vraća.

Broj računa:
54110-978-111-Devizni racun Republike Srbije-RS- Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu.
Iban kod za EUR: CS73908005411097811127

Novac od kotizacije biće iskorišćen za pripremu projekata za izložbu, tj. za štampanje plakata.

2. Podloge za konkurs
Podloge za konkurs se mogu podići na sajtu Muzeja, www.msluns.org.yu.
Podloge za konkurs sadrže:
 Konkursne uslove
- Predmet konkursa
- Istorijsko razvojni kontekst i način korišćenja danas
- Urbanistički uslovi za izgradnju i uređenje kompleksa
 Grafičke priloge
- Plan grada sa označenim lokalitetom
- Katastarska podloga (1:1000)
- Situacija (1:500)
- Šira situacija (1:2500)
- Orto – foto snimak (1:2500)
- Izvod iz važeće planske dokumentacije (1:1000)
- Plan infrastrukture (1:1000)
- Prikaz pozicija s kojih su snimane fotografije lokaliteta (1:1000)
 Fotografije lokaliteta
 Elaborat za izradu arhitektonsko – urbanističkog projekta zgrade Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu (izradio Muzej savremene umetnosti)

3. Sadržaj konkursnih radova
Svaki učesnik treba da prezentuje projekat na tri vertikalno orijentisana plakata formata 100x70cm, tj. treba da pošalje tri dokumenta JPG formata, CMYK color mode, rezolucija 100dpi, dimenzija 100x70cm, vertikalno orijentisana na e-mail administratora konkursa: msuvns@google.com .
Učesnici konkursa treba da, u okviru konkursnih radova, dostave sledeće grafičke priloge:
- situacija (1:500);
- osnove svih etaža, izgledi i preseci;
- šematski prikaz funkcionalnih zona;
- tri trodimenzionalna prikaza kompleksa muzeja.
Grafički prilozi treba da budu propraćeni tekstualnim obrazloženjem.
Na svakom plakatu treba da bude naznačeno puno ime i zemlja porekla autora.
Za sav tekst na plakatima (potpis, tekstualna obrazloženja) treba koristiti font Arial Narrow.

Predsednik Društva arhitekata Novog Sada
Lazar Kuzmanov, d.i.a.

braknur (Jan 22 2007, 23:41):
Uuu da u 100 dpi-a ce izaci bas gotivni plakati i jos kada pocnu studenti da im salju fajlove, ocekujte svasta...produzetke rokova zbog preopterecenja itd..., a rok je za pohvalu. Citavih mesec dana...
Koje su nagrade ???...

Mene bas interesuje...samo sto sam skoro diplomirao.
pljuga sad.gif ?

CITAT
„dinamičnu mrežu kulturalnih politika artikulacije i deartikulacije javnog prostora, javnih epistema i kolektivnih i individualnih identifikacija sa umetnošću u sinhronijskom i daijahronijskom smislu“
icon8.gif

xia (Jan 22 2007, 23:42):
Dosta simpatično ograničavanje učesnika.

Na "pravom" konkursu mogu da učestvuju samo licencirane arhitekte. Znači ništa "mlade nade", pune entuzijazma i kreativne tek diplomirane arhitekture. A studentima je obezbeđeno učešće na "online" konkursu gde čak nema ni nagrada, nego treba da budu zahvalni što će najbolji rad u ovoj kategoriji biti okačen na izložbi zajedno sa "velikima". blink.gif

U svojoj dugogodišnjoj praksi na ovom polju još nisam naletela na ovako nešto, al ajde dobro, videćemo kakve će rezultate dobiti.

Vidimo se na konkursu. wink.gif

braknur (Jan 22 2007, 23:55):
CITAT (xia @ Jan 22 2007, 23:42) *
Vidimo se na konkursu. wink.gif

A kako ti mozes? sad.gif

...aha.. postdiplomac

Albatros (Jan 23 2007, 12:26):
Da rezimiramo:
 • studenti uplate 20e
  CITAT
  Novac od kotizacije biće iskorišćen za pripremu projekata za izložbu, tj. za štampanje plakata.
 • dobiju podloge on-line
  troškovi organizatora za sada 0e
 • pošalju konkurs on-line
  besplatan e-mail nalog na google-u, troškovi organizatora za sada 0e
 • glasanje se obavlja on-line
  dakle, nema žirija, troškovi ogranizatora za sada 0e
 • prvonagrađeni dobije štampu i izlaganje
  štampa prvih 5 radova, ukupno troškovi organizatora 150e
Zar nisu mogli da se otvore i za koju nagradicu? dry.gif

Ali dobro, ko voli nek izvoli, uostalom 20e je za nas i ovako (malo) manje nego troškovi štampe i slanja za NS... A tema je intresantna...

pailhead (Jan 23 2007, 16:13):
CITAT
„dinamičnu mrežu kulturalnih politika artikulacije i deartikulacije javnog prostora, javnih epistema i kolektivnih i individualnih identifikacija sa umetnošću u sinhronijskom i daijahronijskom smislu“
huh.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
InForma
poruka Jan 26 2007, 04:08
Poruka #16
Grupa: Članovi
Poruke: 318
Datum reg.: 7-May 06
Član broj: 4,511ArchiCAD 10 obuka
januar / februar 2007.

Beograd - Niš - Novi Sad


Instruktori / Mesto / Start:
Srđan Redžić, dia / Beograd, Škola računara Omega / 29. januar 2007.
Tomislav Jović, dia / Niš, Centar za regionalni razvoj / 05. febraur 2007.
Žolt Ivanovič, dia / Novi Sad, Srednja Građevinska škola / 10. februar 2007.


Broj učesnika: 10
Računarska oprema: 10 + 1 umreženih računara, video bim
Softverska oprema: studentska verzija AC 10
Predznanje: Poznavanje Windows okruženja
Cena i plaćanje: 190 Eura gotovinom ili preko žiro računa
Popusti: za grupu studenata i zaposlene u istom kolektivu

U ceni je: Priručnik Interaktivni vodič kroz ArchiCAD 10, Certificate Graphisofta
Rok prijavljivanja: Do popune
Napomena: Obuka će se održati bez obzira na broj slušalaca !!!

Beograd:
Start: 29. januar 2007.
Završetak: 26. februar 2007.
Dani: ponedeljak, sreda, petak
Vreme: 18:50 – 20:20

Prijavljivanje:
Škola računara Omega
11000 Beograd
Džordža Vašingtona 12
tel/fax. 011 30 34 353
e-mail: info@omega.edu.yu

Niš:
Start: 05. februar 2007.
Završetak: 26. februar 2007.
Dani: ponedeljak – petak
Vreme: 18:00 – 21:00
Mesto: Centar za regionalni razvoj, pored opštine Madiana

Prijavljivanje:
Tomislav Jović
tel. 063 80 90 514
e-mail: tomajovic@gmail.com

Novi Sad:
Start: 10. februar 2007.
Završetak: 24. februar 2007.
Dani i vreme: ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak: 19:40 – 21:10
subota: 09:00 – 13.00 i 14:00 – 16:30

Prijavljivanje:
hiCAD - Distributer Graphisofta
21000 Novi Sad, Puškinova 17
tel/fax. 021 63 68 499
e-mail: hicad@sbb.co.yuPrijavite se odmah, broj mesta je ograničen !!!
www.hicad.co.yu
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mikser
poruka Feb 2 2007, 12:27
Poruka #17
Grupa: Članovi 1
Poruke: 12
Datum reg.: 20-September 05
Član broj: 1,736Drage arch kolege,
za listu najaktuelnijih internacionalnih konkursa preporucujem sajt
www.deathbyarchitecture.com

Pozdrav,
M


kovja.nick (Feb 2 2007, 13:35):
Aha... najaktuelnijih!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xia
poruka Feb 7 2007, 17:29
Poruka #18
Grupa: Članovi 1
Poruke: 333
Datum reg.: 16-July 06
Član broj: 5,450Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda
Društvo urbanista Beograda
Društvo arhitekata Beograda

Raspisuju opšti javni i anonimni
Konkurs za ANKETNO PROGRAMSKO URBANISTIÈKO ARHITEKTONSKO REŠENJE
Blokova 25 i 26 u Novom Beogradu

Zadatak konkursa je da se analizom potencijala lokacije napravi
atraktivna i pristupaèna zona savremenog izgleda centralne gradske
zone Novog Beograda.
Pravo uèešæa na konkurs imaju urbanisti i arhitekti sa teritorije
Srbije, kao i drugih zemalja.
Konkurs je raspisan u skladu sa u skladu sa Pravilnikom DUB-a o
sprovodjenju konkursa u oblasti urbanistièko-arhitektonskog
stvaralaštva i Pravilnikom SAS-a o sprovoðenju konkursa u oblasti
urbanistièko-arhitektonskog stvaralaštva.
Konkurs poèinje da teèe od dana objavljivanja u dnevnom listu
Politika (03.02.2007.godine), a završava se predajom radova
18.04.2007. godine.


NAGRADE

Prvonagradjeno rešenje ................ 800 000,00 dinara
Drugonagradjeno rešenje .............. 500 000,00 dinara
Treæenagradjeno rešenje .............. 300 000,00 dinara
Tri otkupljena rešenja svako po ..... 100 000, 00 dinara


ŽIRI KONKURSA

Èlanovi žirija:
1. Željko Ožegoviæ, dipl. oec, predsednik Opštine Novi Beograd,
predsednik žirija
2. Djordje Bobiæ, dia, Glavni arhitekta grada
3. Stevan Miæiæ, dia, predsednik Planske komisije Skupštine
grada Beograda
4. Slobodanka Prekajski, dia, predstavnik Direkcija za
gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda
5. Marijana Strugar, dia, predstavnik Sekretarijata za urbanizam
6. Antonije Antiæ, dia, direktor Urbanistièkog zavoda Beograda
7. Milana Joèiæ, dia, direktor Zavoda za zaštitu spomenika
kulture grada Beograda
8. Prof.Dr Zoran Nikeziæ, dia,predstavnik Društva urbanista
Beograda
9. Prof. Dr Vlandan Djokiæ dia, predstavnik Društva urbanista
Beograda
10. Prof. Darko Marušiæ, predstavnik Društva arhitekata Beograda
11. Prof. Branislav Stojanoviæ, dia, predstavnik Društva
arhitekata Beograda


Konkursne podloge se podižu od 06.02.2007.godine, u prostorijama
Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7, uz uplatu od 2000,00 din
na raèun DAB-a, broj: 355-1015085-91, sa naznakom "Konkursne podloge
za blokove 25 I 26."


Više o KONKURSU saznajte na adresi www.dub.org.yu/konkursi.html


Ajd pa ko ne može da radi MSU, nek radi ovo, interesantno je. A i predaja je nešto posle predaje za MSU tako može da se desi da će ga malo ljudi raditi. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovja.nick
poruka Feb 8 2007, 08:47
Poruka #19
Grupa: Članovi
Poruke: 108
Datum reg.: 11-May 06
Član broj: 4,560MSU produzen do 1.06.07.

CITAT
On the first jury session, the Competition Jury has made a decision to

extend the dead-line for submittion of the competition entries.

The new Competition Schedule is:
Dead-line for registration and download of Competition Documents 1st of March
Dead-line for sending in the questions 1st of March
Dead-line for sending written answers 8th of March
Dead-line for submitting the entries 1st of June
Technical Committee session 2nd - 15th of June
Jury session 22nd - 24th of June
Announcment of the results 27th of June
Exhibition of competition entries 1st - 15th of Jul
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lisa
poruka Feb 19 2007, 16:34
Poruka #20
Grupa: Članovi
Poruke: 2,270
Datum reg.: 16-February 05
Član broj: 287Konkurs za idejno enterijersko - dizajnersko riješenje osnovne turističke jedinice

Raspisivac konkursa: A.D. JADRANSKI SAJAM
85310 Budva, Trg Slobode 5
Tel. +381 86 410 400, 452 205, 456 410 Fax. +381 86 452 132
E-mail: jadranskisajam@cg.yu
Saradnja i koordinacija: UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET
81000 Podgorica, Cetinjski put b.b.
A.D. JADRANSKI SAJAM – Budva, u okviru programa 31. Sajama namještaja, opreme za
hotelijerstvo, ugostiteljstvo, domacinstva, poslovne prostore i unutrašnju dekoraciju,
koji se održava u periodu od 28. marta do 1. aprila, 2007. godine u Budvi, raspisuje:
KONKURS
ZA IDEJNO ENTERIJERSKO-DIZAJNERSKO RIJEŠENJE
OSNOVNE TURISTICKE JEDINICE
"HOTELSKE DVOKREVETNE SOBE"
A. PREDMET KONKURSA
Predmet konkursa je izrada idejnog enterijersko-dizajnerskog riješenja osnovne turisticke
jedinice, hotelske dvokrevetne sobe, nivoa kvaliteta 4 zvjezdice, a prema kategorizaciji
Ministarstva turizma Republike Crne Gore. Prostor osnovne turisticke jedinice cine:
predprostor, kupatilo, soba i terasa. Na osnovu priložene šematsko-arhitektonske podloge,
kreirati idejno riješenje, u okviru koga definisati: Obradu podova, obradu plafona, obradu
zidova, obradu vratnih i prozorskih otvora, projektovanu ugradenu i mobilnu opremu, serijsku
ugradenu i mobilnu opremu, tekstilnu obradu prostora, likovnu obradu prostora, sistem opšteg
i posebnog osvjetljenja, kupatilsko-toaletnu galanteriju.
B. STILSKE MOGUCNOSTI
Idejno enterijersko-dizajnersko riješenje, osnovne turisticke jedinice, moguce je kreirati i
prezentirati u više specificnih pravaca:
• Prema savremenim stilskim karakteristikama.
• Prema klasicnim, evropskim stilskim karakteristikama (romanika, gotika, renesansa,
barok, neoklasicizam).
• Prema etnografsko-etnološkim, autohtonim karakteristikama primorskog i planinskog
podneblja Crne Gore.
C. ZADATAK KONKURSA
Konkurs se raspisuje sa ciljem da se dode do specificnog i najoptimalnijeg enterijerskodizajnerskog
riješenja osnovne turisticke jedinice, odnosno hotelske dvokrevetne sobe, na
osnovu kojeg bi se nastavio rad na realizaciji sa proizvodacima namještaja i opreme, te
potencijalnim investitorima.
D. TIP KONKURSA I PRAVO UCEŠCA
Konkurs je anoniman i javan. Pravo ucešca na konkursu imaju strucna lica, pojedinacno ili
timski iz: Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije.
E. ŽIRI KONKURSA
1. Slobodan SLOVINIC, dipl arh, presjednik žirija
2. Doc. dr Goran RADOVIC, dipl ing arh, clan žirija
3. Mr. Sonja RADOVIC-JELOVAC, dipl ing arh, clan žirija
4. Milena NILEVIC, dipl ing arh, clan žirija
5. Slobodan MITROVIC, dipl ing arh, clan žirija
• Teodora GARDAŠEVIC, dipl pravnik, sekretar žirija
F. SADRŽAJ KONKURSNOG ELABORATA
• Graficki prilozi:
1. Osnova namještaja i opreme sa oznakama i kratkim uputima (1:50)
2. Osnova poda sa oznakama i kratkim uputima (1:50)
3. Osnova plafona sa oznakama i kratkim uputima (1:50)
4. Izgledi zidova sa oznakama i kratkim uputima (1:25)
5. Detalji: ležaj, king ležaj, fotelja-pomocni ležaj, parapetno uzglavlje, nocni ormaric,
klubski sto, zidno ogledalo, niska servisna linija (sto za prtljag, toaletni sto, radni sto,
vitrina, fiokar, mini bar, mini sef), garderobni plakar, (1:10 i 1:5).
6. Perspektivni, koloritni prikaz sobe (2 priloga).
7. Foto-prikaz tipizirane opreme za sobu, kupatilo i terasu (do dvije mini table).
• Tekstualni prilozi:
1. Tehnicko obrazloženje idejnog riješenja (font "Times New Romen" siz 12, do dva lista
A4, vertikalno povezana). Svi graficki i tekstualni prilozi moraju biti prikazani na
horizontalnim listovima formata A3 i kaširani na tvrdoj lepenci u vidu mini tabli. U
gornjem desnom uglu naznaciti "šifru", a u donjem desnom uglu numeraciju priloga
(font "Times New Romen" siz 14 Bold).
• Ostali prilozi:
1. Kompletan elaborat mora biti prezentiran i dostavljen na CD-ROM-u, format JPG.
2. U zatvorenoj bijoloj koverti sa napisom "Autor šifre", priložiti: Ime i prezime autora,
adresu, broj telefona, e-mail, broj racuna i naziv banke.
3. U zatvorenoj bijeloj koverti sa napisom "Izjava autora", priložiti: Potpisanu izjavu da
je projekat originalno autorsko djelo.
4. U zatvorenoj bijeloj koverti sa napisom "Adresa za povracaj" priložiti: Adresu na
koju raspisivac može povrati radove.
G. NACIN I DINAMIKA KONKURSNIH AKTIVNOSTI
Raspisivac konkursa je tekst konkursa sa šematskom grafickom podlogom, prezentirao u
crnogorskim listovima: "Vijesti" i "Pobjeda". U koordinaciji sa Arhitektonskim fakultetom,
konkursni materijal proslijeden je: Arhitektonskim fakultetima, Fakultetima primijenjenih
umjetnosti, Savezima arhitekata, Društvima arhitekata, Udruženjima primijenjenih umjetnika
i dizajnera, u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Makedoniji.
Ucesnici konkursa moraju radove dostaviti najkasnije do 23. marta 2007. godine do 12 h, na
adresu raspisivaca konkursa. Radovi koji su poslati poštom moraju imati poštanski pecat sa
datumom i vremenom predaje, kao i ime i prezime pošaljioca (ne autora), sa punom adresom.
Rezultati konkursa bice saopšteni, 28. marta, 2007. godine, na dan otvaranja 31. Sajama
namještaja, opreme za hotelijerstvo, ugostiteljstvo, domacinstva, poslovne prostore i
unutrašnju dekoraciju. Raspisivac konkursa ce u Modernoj galeriji u Budvi prirediti izložbu
nagradenih radova, a organizovace susret autora sa proizvodacima namještaja i oprema za
hotelijerstvo, ugostiteljstvo, poslovne prostore, domacinstva i unutrašnju dekoraciju.
H. NAGRADE
• Prva nagrada.........................................................................
......................1.700,oo EUR
• Druga nagrada.........................................................................
...................1.300,oo EUR
• Treca nagrada.........................................................................
....................1.000,oo EUR
I. AUTORSKA PRAVA
Autori nagradenih i otkupljenih idejnih riješenja, zadržavaju sva autorska prava, a saradnja na
mogucoj daljoj razradi projektne dokumentacije, direktno ce biti regulisana u neposrednom
dogovoru sa raspisivacem konkursa, potencijalnim izvodacima i investitorima.


BogdanR (Feb 19 2007, 16:59):
Lep konkurs.. I solidne nagrade, sa obzirom na velicinu projekta.

braknur (Feb 20 2007, 14:13):
CITAT (lisa @ Feb 19 2007, 16:34) *
Na osnovu priložene šematsko-arhitektonske podloge, kreirati idejno riješenje
Raspisivac konkursa: A.D. JADRANSKI SAJAM
Jel je to nesto sto se nalazi na adriafair.cg.yu...
Prava shema..nema sta
Da li to znaci da se ne treba pridrzavati nikakvih dimenzija...posto ih nisu ni dali (osim visine prostorije), vec se samo pridrzavati oblika i funkcije koje su shematski prikazali ?

LePr (Feb 25 2007, 19:49):
Zanima me da mi neko pojasni sta treba da znace sledece tacke u konkursu.

5...

Detalji: ležaj, king ležaj, fotelja-pomocni ležaj, parapetno uzglavlje, nocni ormaric, klubski sto, zidno ogledalo,
niska servisna linija (sto za prtljag, toaletni sto, radni sto, vitrina, fiokar, mini bar, mini sef),
garderobni plakar, (1:10 i 1:5).


DA LI TREBA DA SE URADE DETALJI SVIH NAVEDENIH ELEMENATA NAMESTAJA, SA SVIM MOGUCIM PROPOZICIJAMA I DETALJIMA TIPA VEZA, KACENJA ITD.


7. Foto-prikaz tipizirane opreme za sobu, kupatilo i terasu (do dvije mini table).

STA SE POD OVIM PODRAZUMEVA?


Tekstualni prilozi:
1. Tehnicko obrazloženje idejnog riješenja (font "Times New Romen" siz 12, do dva lista A4, vertikalno povezana).

STA SE SVE PODRAZUMEVA POD TEHNICKIM OBRAZLOZENJEM IDEJNOG RESENJA?

lady_s (Feb 26 2007, 00:56):
Da li je neko slucajno uzeo da radi KONKURS
ZA IDEJNO ENTERIJERSKO-DIZAJNERSKO RIJEŠENJE
OSNOVNE TURISTIČKE JEDINICE
"HOTELSKE DVOKREVETNE SOBE" ???
Ako jeste, da li zna u kojoj je razmeri ona osnova ili neke mere da da.. ili da gledamo u pasulj?
Crnogorci, volim ih...

lisa (Mar 2 2007, 16:29):
Pa ljudi imate mail i telefon, pa pitajte sve sto Vam nije jasno!!!

Ako niko nece ili ne zna da odgovori, onda nemojte ni da radite konkurs.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

14 - broj stranica V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic

 Lo-fi verzija Trenutno vreme: Wednesday 21. August 2019 - 10:38

Sve informacije (poruke, teme i sl.) predstavljaju stavove samo njihovih autora.
Objavljivanje informacija sa sajta u nekomercijalne svrhe moguće je samo uz navođenje URL adrese diskusije.
Za sve druge vidove distribucije potrebno je imati izričitu dozvolu administratora Dizajn Zone i/ili autora poruka.
Autorska prava za sadržaj poruke zadržava njihov autor, osim ako nije drugačije naznačeno.

powered by:Plus hosting