Dobrodošli, goste ( Prijava | Registracija )

 
Reply to this topicStart new topic

[VAŽNO!] Nova pravila za Poslovne Ponude, obavezno pročitati

V
henrik
poruka Jun 7 2013, 10:13
Poruka #1


Spanać

Grupa: Supermoderatori
Poruke: 4,262
Datum reg.: 21-January 05
Lokacija: Bgd
Član broj: 95Imam neobičnu čast da predstavim nova i poboljšana pravila za podforum Poslovne Ponude, kojih ćemo se od sad striktno pridržavati. Pa kaže:

CITAT
Ukoliko je oglašivač firma koja potražuje stalno zaposlene radnike, minimum obaveznih podataka koji će omogućiti da oglas opstane na forumu je sledeći:

1. Pozicija za koju se konkuriše
2. Opis posla i potrebna znanja/skilovi (tu spadaju tehnike, softver koji se koristi, stručna sprema i slične eventualne tehnikalije)
3. Okvirno radno vreme
4. Lokacija
5. Rok u kome se konkuriše, kao i način konkurisanja (CV, portfolio i slično)
6. Validan kontakt (e-mail adresa, telefon i tako to).

Stvari poput imena firme i plate su poželjne, ali nisu obavezne, ukoliko postoji razlog zbog koga se ne objavljuju ili predstavljaju poslovnu tajnu između dveju zainteresovanih strana.

Ukoliko u pitanju nije stalno zaposlenje nego kratkoročna/dugoročna tezga/freelance angažman, obavezni podaci su ovi:

1. Opis posla i potrebna znanja/skilovi (tu spadaju tehnike, softver koji se koristi, stručna sprema i slične eventualne tehnikalije)
2. Lokacija
3. Rok u kome se konkuriše, kao i način konkurisanja (CV, portfolio i slično)
4. Validan kontakt (e-mail adresa, telefon i tako to).

Isplata i količina i dinamika iste, način rada (od kuće, u firmi, online), metod plaćanja i slične stvari su poželjne za objavu, ali nisu obavezne, i mogu se dogovarati i interno, kao i sve ostale stvari. Takođe važi da su poželjne stvari navedene i kod stalnog zaposlenja (ime firme ili pravnog/fizičkog lica i pare koje se nude), ali takođe nisu obavezne.

Takođe, u obe varijante, postavljač oglasa je dužan da odgovara na mailove/pozive interesenata u razumnom vremenskom roku. Ukoliko se to ne dešava, zainteresovani su slobodni da kontaktiraju moderaciju, koja će reagovati u slučaju da dobije određen broj prijava.

Oglasi koji ne zadovoljavaju propisane norme će biti odmah brisani, i poželjno ih je reportovati ukoliko se desi da ne budu odmah primećeni od strane moderacije. Komentarisanje oglasa i pitanja je zabranjeno i biće kažnjavano. Umesto toga postoje privatne poruke i kontakti postavljača oglasa, preko kojih će zainteresovani forumaši imati priliku da saznaju sve što ih interesuje od dodatnih podataka.

Moderacija zadržava pravo da interno proceni da li je u pitanju nefer ponuda, bilo u smislu para, obaveza, radnog vremena ili kombinacije tih stavki, i u skladu sa tim će takođe brisati oglas.


Prilažem i deo iz zakona koji se tiče volontiranja, pošto ume da se desi i tako neka potražnja u oglasima. Posebno obratiti pažnju na podvučene delov:

CITAT
I OSNOVNE ODREDBE
...
2. Značenje pojmova

Član 2

Volontiranje, u smislu ovog zakona, jeste organizovano dobrovoljno pružanje usluge ili obavljanje aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro ili za dobro drugog lica, bez isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Dugoročno volontiranje jeste volontiranje koje traje duže od 10 časova nedeljno, najmanje tri meseca bez prekida.

Odredbe ovog zakona primenjuju se na kratkoročno i dugoročno volontiranje.

Član 3

Volontiranjem, u smislu ovog zakona, ne smatra se:

1) vreme provedeno na stručnom osposobljavanju i usavršavanju ili na praktičnom radu bez zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa zakonom;

2) rad van radnog odnosa, u skladu sa zakonom;

3) obavljanje usluga ili aktivnosti koje je jedno lice dužno da pruži drugom licu, u skladu sa zakonom i drugim propisom;

4) izvršavanje sudskih, prekršajnih i drugih odluka nadležnih organa;

5) obavljanje usluga ili aktivnosti koje su uobičajene u porodičnim, prijateljskim ili susedskim odnosima;

6) obavljanje poslova Crvenog krsta Srbije koji su vezani za ostvarivanje ciljeva i zadataka u skladu sa zakonom i drugim propisom;

7) obavljanje poslova i aktivnosti u političkim strankama, sindikatima i drugim udruženjima, koji su vezani za ostvarivanje ciljeva i zadataka tih organizacija, odnosno udruženja od strane njihovih članova, u skladu sa statutom;

8) obavljanje "ad hoc" aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro ili za dobro trećeg lica, koje ne traju duže od 10 časova nedeljno, najduže 30 dana bez prekida ili sa prekidima, u toku kalendarske godine.

Član 4

Volonter može biti domaće ili strano fizičko lice, u skladu sa ovim zakonom.

Organizator volontiranja može biti pravno lice čiji osnovni cilj, u skladu sa osnivačkim aktom, nije sticanje dobiti.

Izuzetno, organizator volontiranja može biti privredno društvo i javno preduzeće, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

Državni organ, organ autonomne pokrajine, organ jedinice lokalne samouprave i organ mesne zajednice mogu biti organizatori volontiranja u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Korisnik volontiranja može biti fizičko lice, pravno lice čiji osnovni cilj nije sticanje dobiti ili organizator volontiranja čiji osnovni cilj nije sticanje dobiti.

II NAČELA VOLONTIRANJA

1. Načelo solidarnosti i promovisanja volontiranja

Član 5

Volontiranje se promoviše kao aktivnost od interesa za Republiku Srbiju, odnosno od javnog interesa, kojom se doprinosi aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva jednakih mogućnosti, kao i poboljšanju kvaliteta života građana.

...

4. Načelo zabrane zloupotrebe volontiranja

Član 8

Zabranjeno je organizovanje volontiranja u cilju sticanja dobiti.

Zabranjeno je volontiranje kojim se zamenjuje rad koji obavljaju lica u skladu sa propisima o radu.

...

IV USLOVI ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I JAVNA PREDUZEĆA ZA ORGANIZOVANJE VOLONTIRANJA

Član 14

Privredno društvo, odnosno javno preduzeće može da bude organizator volontiranja u skladu sa ovim zakonom, ako:

1) organizuje volontiranje za opšte dobro, odnosno dobro drugog lica na poslovima van delatnosti privrednog društva, odnosno javnog preduzeća;

2) se obavljanjem volonterskih usluga i aktivnosti ne stiče dobit;

3) volontiranje ne zamenjuje rad zaposlenih i drugih radno angažovanih lica u privrednom društvu, odnosno javnom preduzeću.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da pribavi saglasnost ministarstva nadležnog za rad (u daljem tekstu: ministarstvo) na program volontiranja.
...To bi bilo to. Tema će kratko vreme ostati otvorena, možda se pojavi poneka korisna sugestija, ali suština je tu, da izbegnemo besomučna prepucavanja, nefer oglase i random flejm.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 Lo-fi verzija Trenutno vreme: Sunday 15. December 2019 - 22:28

Sve informacije (poruke, teme i sl.) predstavljaju stavove samo njihovih autora.
Objavljivanje informacija sa sajta u nekomercijalne svrhe moguće je samo uz navođenje URL adrese diskusije.
Za sve druge vidove distribucije potrebno je imati izričitu dozvolu administratora Dizajn Zone i/ili autora poruka.
Autorska prava za sadržaj poruke zadržava njihov autor, osim ako nije drugačije naznačeno.

powered by:Plus hosting